Internet of Things - Arduino

Tipkala

Trčeće svijetlo

Zadatak

Na Arduino spojite 3 diode i jedno tipkalo. Kada je tipkalo pritisnuto neka se svjetleće diode uključuju jedna po jedna s lijeve na desnu stranu, a kada je tipkalo otpušteno neka se uključuju jedna po jedna s desne na lijevu stranu. Svaka dioda neka bude uključena pola sekunde.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za tipkala i sklopke