Tom i Jerry

OŠ Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski

Naziv projekta je Tom i Jerry. Ako Jerry dotakne senzor dodira, upali se crvena dioda,a buzz senzor se oglasi frekvencijom 1000 Hertza i tako Tom zna da je Jerry upao u klopku.

Izrada projekta

Učenici spajaju potreban hardver.

Učenici pišu potreban kod.

Mobilna aplikacija

Button pali i gasi diodu.

Button je postavljen na digitalni pin 8.

Shema projekta

Uključuje 1 crvenu diodu, jedan senzor dodira i buzz senzor. Diodu smo spojili na pin 8 i GND, senzor dodira na pin 7, GND i VCC, a buzz senzor na pin 6 i GND.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

#define BLYNK_PRINT SerialUSB


#include 
#include 
#include 

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).

char auth[] = "8a57ee38873e48d88db21b0aad85f263";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "Informatika";
char pass[] = "";


int buzzer = 6;     // pin 6 smo imenovali kao buzzer
int SenzorDodir = 7;   // pin 7 smo imenovali kao SenzorDodir     
int Led = 8;       // pin 8 smo imenovali kao Led

 
void setup() {
 SerialUSB.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 
 pinMode(Led, OUTPUT);      // Led je postavljen kao izlazni način rada     
 pinMode(SenzorDodir, INPUT);   // SenzorDodir je postavljen kao ulazni način rada
 digitalWrite(Led, HIGH);     // Led je ugašen na početku
}
 
void loop() {
 
 Blynk.run();
 
 if (digitalRead(SenzorDodir)==HIGH){   // ako se SenzorDodir dotakne 
  tone(buzzer, 1000,2000);          // buzzer proizvodi zvuk frekvencije 1000 herca
  digitalWrite(Led, LOW);        // Led se upali
  } 
 
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Marko Blajić i Ivan Munivrana uz mentorstvo Stipa Radića iz OŠ Ivana Mažuraića  Obrovac Sinjski.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti