Moj novi micro:bit projekt

Termometar

 

Je li vani hladno?

23.1.2017.

 

Ovoga puta naučit ćemo kako napraviti termometar s micro:bitom. Usput ćemo naučiti i što je to forever petlja 🙂

 

Tekstualne i slikovne upute

Nastavimo raditi u Makecode editoru (link: https://makecode.microbit.org/).

Kako bismo prikazali temperaturu na LED ekranu iskoristit ćemo naredbu show number iz Basic kategorije i odvući ćemo ju u forever dio programa.

 

Forever petlja izvršava se, kako joj samo ime kaže, zauvijek. Sve naredbe koje stavimo unutar nje izvršavat će se slijedno, jedna nakon druge, a kada završi izvršavanje posljednje naredbe ponovno će krenuti prva.

Kako bismo dobili izmjerenu temperaturu u stupnjevima Celzijusevim iskoristit ćemo temperature naredbu iz Input kategorije naredbi i ubacit ćemo ju kao argument naredbe show number (vidi sljedeću sliku).

Odmah po ubacivanju ove naredbe u program na simulatoru se pojavljuje prikaz ‘izmjerene’ temperature. Naravno, ovo nije stvarna temperatura, već na simulatoru možete mijenjati temperaturu podešavanjem na malom termometru sa strane.

Kako vidite, temperatura se konstantno prikazuje (animira) na ekranu pa je teško razaznati koji se broj stvarno prikazuje. Zbog toga ćemo nakon prikaza temperature obrisati zaslon i usporiti malo program.

Iz Basic kategorije dodajte naredbu clear screen i postavite ju u forever dio programa, odmah nakon show number naredbe.

Clear screen naredba će isključiti sve LED diode micro:bitovog ekrana i time zapravo pobrisati sve što je bilo prikazano na ekranu.

Kako se program izvršava vrlo brzo, nakon brisanja ekrana ponovno se gotovo odmah ispisuje izmjerena temperatura. Zbog toga ćemo u program dodati naredbu pause koju možete pronaći u Basic kategoriji.

Naredbu pause ubacite u program odmah nakon naredbe clear screen. Naredba pause zaustavlja izvršavanje programa na određeno vrijeme. Duljinu trajanja pauze upisujemo kao argument naredbe (u desni sivi blokić) i to u milisekundama.

Milisekunda je tisućiti dio sekunde. Ako želimo da program napravi pauzu od jedne sekunde, moramo upisati 1000, za dvije sekunde 2000 itd.

Link za preuzimanje

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Drugi micro:bit projekti