Terarij

OŠ Dvor

Mnogi imaju ljubimce koji žive u terariju gdje mora biti kontrolirana temperatura i vlaga. Ako ste daleko od kuće možete se brinuti za ljubimce stalnim praćenjem vlage i temperature te po potrebi uključivati i isključivati klima uređaj koji može grijati i hladiti terarij ili prostoriju u kojoj borave ljubimci, ovlaživati prostor te ventilatorom miješati zrak u terariju. A sve preko Arduina mkr1000, mobitela, interneta i Blynk programa. Zbog sigurnosti projekta koristili smo napon od 5V a, uređaje zamjenjuju crvena, zelena i žuta svjetleća dioda.

Izrada projekta

Relej 1 pali klima uređaj – pin 6 (crvena svjetleća dioda)
(Senzor vlage i temperature DHT 11 je spojen na pin 8)

Relej 2 pali ventilaciju – pin 7 (zelena svjetleća dioda)

Relej 3 pali ovlaživač zraka u prostoriji – pin 9 (žuta svjetleća dioda) Slika prikazuje izgled aplikacije.

Slika prikazuje uključene sve 3 funkcije (ovlaživač, grijanje, hlađenje).

Mobilna aplikacija

Preko senzora vlage i temperature aplikacija prikazuje trenutnu vlagu i temperaturu.
Po potrebi uključujemo i isključujemo naredbe za grijanje, hlađenje i ovlaživanje zraka.

Shema projekta

Relej 1 pali klima uređaj – pin 6 (crvena svjetleća dioda)

Relej 2 pali ventilaciju tj. miješa zrak u prostoriji – pin 7 (zelena svjetleća dioda)

Relej 3 pali ovlaživač zraka u prostoriji – pin 9 (žuta svjetleća dioda).
Senzor vlage i temperature DHT 11 je spojen na pin 8.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*#define BLYNK_PRINT Serial  // Potrebno je instalirati sve navedene knjižnice 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 8   // senzor vlage i temperature DHT 11 je spojen na pin 8
#define DHTTYPE DHT11  
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
char auth[] = "2bdfe3c6c9d8447a88a63bec924cd016";

SimpleTimer timer;


char ssid[] = "**********"; // naziv mreze
char pass[] = "*************"; //lozinka mreze

void TimerEvent()
{
 int h = dht.readHumidity();
 int t = dht.readTemperature();
 Blynk.virtualWrite(V2, h);
 Blynk.virtualWrite(V3, t);
}

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // Or specify server using one of those commands:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "46.101.143.225", 8442);
 timer.setInterval(1000L, TimerEvent);
 dht.begin();
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 timer.run();
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Ivana Mikičić i Edo Juranović uz mentorstvo Vesne Majdanžić iz OŠ Dvor.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti