Svjetlomat

Ušteda električne energije

SVJETLOMAT

Pošto se u svijetu troši mnogo električne energije pogotovo za razne kućanske električne uređaje mi smo napravili uređaj SVJETLOMAT kako bi se smanjila potrošnja električne energije.

Korak 1. – Od čega se sastoji Svjetlomat?

Za SVJETLOMAT smo koristili sljedeće dijelove iz littleBits kompleta: USB kabel, power modul, split, LED diodu, light senzor, transmitter i infracrveni senzor.

Korak 2. – Demonstracija i primjena

Može se primijeniti na sve električne uređaje, a svrha mu je da ako smo nakon izlaska iz stana/kuće slučajno ostavili uključen neki električni uređaj da ga naš SVJETLOMAT isključi pri dnevnom svijetlu.

Njegov posao je da kada do njegovog senzora dođe prirodna svjetlost, isključi uređaj koji je spojen s infracrvenim senzorom, a kada se počne smračivati da se taj uređaj opet upali i opomene nas da smo ga ostavili uključenog prije izlaska iz stana/kuće.

Svjetlomat su osmislili učenici 5.C razreda OŠ Bartola Kašića iz Zagreba.

Učenici: Fran Vilim Fojs i Emanuel Mandić

Mentor: Damir Poljak