Internet of Things - Arduino

Zvučnik

Sviranje tonova s 3 tipkala

 Što ćemo naučiti:

Koristiti if else naredbe za uključivanje pojedinih tonova zvuka

Zadatak

Kako koristiti if else naredbe za uključivanje pojedinih tonova zvuka

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za zvučnik