Internet of Things - Arduino

Zvučnik

Sviranje predodređenih tonova bez inputa

 Što ćemo naučiti:

Korisiti funkciju tone ()

Zadatak

Spojite jedan otpornik i zvučnik na izvod broj (6) Arduina i napravite program koji će svirati niz tonova glazbene ljestvice.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

int Zvucnik = 6;
int Vrijeme = 1000;
 
void setup ()
{
 pinMode (Zvucnik, OUTPUT); //postavi izvod Zvucnik 6 kao izlazni
 }
void loop ()
{
// ton je definiran (PIN, frekvencija, vrijeme izvoðenja)

tone(Zvucnik,261,200); // ton C
delay (Vrijeme);    //èekaj Vrijeme sekundi 

tone(Zvucnik,277,200); // ton C#
delay (Vrijeme);    //èekaj Vrijeme sekundi

tone(Zvucnik,294,200); // ton D
delay (Vrijeme);    //èekaj Vrijeme sekundi

tone(Zvucnik,311,200); // ton D#
delay (Vrijeme);    //èekaj Vrijeme sekundi

tone(Zvucnik,330,200); // ton E
delay (Vrijeme);    //èekaj Vrijeme sekundi

tone(Zvucnik,349,200); // ton F
delay (Vrijeme);    //èekaj Vrijeme sekundi 

tone(Zvucnik,370,200); // ton F#
delay (Vrijeme);    //èekaj Vrijeme sekundi

tone(Zvucnik,392,200); // ton G
delay (Vrijeme);    //èekaj Vrijeme sekundi 

tone(Zvucnik,415,200); // ton G#
delay (Vrijeme);    //èekaj Vrijeme sekundi 

tone(Zvucnik,440,200); // ton A
delay (Vrijeme);    //èekaj Vrijeme sekundi 

 }

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za zvučnik