Svjetlo za ugođaj

Strukovna škola Vice Vlatkovića

Naš projekt je svjetlo koje mijenja boju ovisno o trenutnoj razini svjetline neke prostorije,svijetlo mijenja 3 boje (zelena za mrak,plava za srednju osvijetljenost,i crvena za svijetlu sobu), i svaka boja ovisno o točnoj količini svijetla mijenja svoj intenzitet,što je veći mrak,to će jače svijetlit zelena boja,naš projekt se može koristiti u bilo kakvim lokacijama koje trebaju dinamično osvijetljene tokom dana,gdje se ne moraju brinuti kakva je svjetlina prostorije,svijetlo se samo podešava. Rješava problem prekomjernog trošenja struje na svijetla koja rade punom snagom dok bi u realnosti prostorija bila odlično osvijetljena da rade rade i sa pola svoje snage. Mi smo u ovom slučaju stavili RGB Led svijetlo tako da se u projektu točno vidi razlika između određenih razina osvijetljenosti,međutim mogli smo staviti i samo bijelu LED diodu koja bi funkcionirala zapravo kao pametna žarulja za jednu sobu. Koristili smo fotootpornik i napisali smo formulu koja automatski daje osvjetljenje ovisno o tome što fotootpornik pošalje Arduinu.

Izrada projekta

Ovo je fotografija cijelog projekta od gore,u fotografiji cjelokupnog projekta i ovoj fotografiji vidi se da LED dioda svijetli različitim bojama,to je bilo zato što je u tom trenu u sobi bilo malo tamnije.

Shema projekta

Shema je jako jednostavna,Jedna RBG dioda u spoju zajedničke katode, anode su spojene na digitalne pinove Arduina s otpornicima od 220ohm prije njih, Fotootpornik je spojen na +5v i ground od Arduina, između fotoopornika i Grounda je jedan otpornik od 10kOhm, i očitavanja sa senzora uzimamo s analognim pinom iz Arduina, pin A0,i očitavanje uzimamo iz sredine spoja,tj između otpornika i senzora.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

//ovdje smo odredili svoje pinove 
const int foto = A1;
int R = 2;
int G = 3;
int B=4;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
// linije koda kojima smo odredili što koji pin radi, i serial begin da uzimamo očitanja sa senzora
Serial.begin(9600);
pinMode(foto, INPUT);
pinMode(R,OUTPUT);
pinMode(B,OUTPUT);
pinMode(G,OUTPUT);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
// VrijednostFoto je ocitanje koje nam daje naš fotosenzor
double vrijednostFoto = analogRead(foto); 
//ove dvije linije se koriste za kalibraciju,ovisno o prostorij,senzor se može postaviti na različite vrijednosti za različite boje,
//tako da kada je potrebno vidjeti očitanja našeg senzora,samo uklonimo // sa sljedeče dvije linije koda.

//Serial.print(vrijednostFoto);
//Serial.print("\n");

delay(50);
double brojac;
brojac=vrijednostFoto*0.22; //brojač je formula koju smo napisali,rgb led prima input od 0 do 255, tako da sam podjelio 255 sa 
//maksimalnim rezultatom naseg foto senzora koji je bio 1023,i tako sam omogučio ledici da glatko klizi kroz različitu razinu osvjetljenja


if(vrijednostFoto < 400) {analogWrite(B,brojac);
             analogWrite(R,0);
              analogWrite(G,0);}

else if(vrijednostFoto < 800) {analogWrite(G,brojac);   //Ove linije koda su tu da odrede pri kojim svjetilinama ce ledica svijetlit kojom bojom
analogWrite(R,0);
analogWrite(B,0);}

else {analogWrite(R,brojac); 
    analogWrite     (B,0);
    analogWrite     (G,0); }

}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Teo Bukvić i Edi Knežević uz mentorstvo Ante Ivanca iz Strukovne škole Vice Vlatkovića.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.

Drugi projekti

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Zvučna rasvjeta

Zvučna rasvjeta

Pametna rasvjeta za stan

Pametna rasvjeta za stan

Ambijetalno svjetlo

Ambijetalno svjetlo

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Solarna energija

Solarna energija

Svjetlo u tami

Svjetlo u tami

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Policijska sirena i oznaka Starta

Policijska sirena i oznaka Starta

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Pali – gasi

Pali – gasi

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Anti-theft

Anti-theft

Connect IT Pametni hodnik

Connect IT Pametni hodnik

Protuprovalni sustav

Protuprovalni sustav

Pametni stan

Pametni stan

Pametni tanjurić za šalicu

Pametni tanjurić za šalicu

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća

Pametna kuća

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametne osvijetljene stube

Pametne osvijetljene stube

Svijetliš u noći

Svijetliš u noći

Careduino

Careduino

Rainclock

Rainclock

Pljeskalica

Pljeskalica

Zebra

Zebra

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Signalizacija

Signalizacija

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Svjetlo za ugođaj

Svjetlo za ugođaj

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Pametna ulična rasvjeta

Pametna ulična rasvjeta

Neka bude svjetlo

Neka bude svjetlo

Emotion light

Emotion light

Gasi letriku!

Gasi letriku!

Svjetlosni komunikator

Svjetlosni komunikator

iHouse

iHouse

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta kuće

Pametna rasvjeta kuće

Model kuće s pametnom rasvjetom

Model kuće s pametnom rasvjetom

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Pametna budilica

Pametna budilica

Ambijentalna rasvjeta

Ambijentalna rasvjeta

Pametna garaža

Pametna garaža

Laserski brojač ljudi

Laserski brojač ljudi

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Rasvjeta u igraonici

Rasvjeta u igraonici

Svjetionik

Svjetionik

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

Arduino smart light switch

Arduino smart light switch

Slabo pokretne osobe

Slabo pokretne osobe

RGB mixer

RGB mixer

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Zujalica i svjetlo na senzor

Zujalica i svjetlo na senzor

Žuta i zelena soba

Žuta i zelena soba

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Ako upališ, ugasi!

Ako upališ, ugasi!

Upozorenje na upaljena svjetla

Upozorenje na upaljena svjetla

GPS rasvjeta

GPS rasvjeta

RGB svjetlo

RGB svjetlo

Pametan parking

Pametan parking

Priprema, pozor, sad

Priprema, pozor, sad

Disco light

Disco light

Aurora Borealis

Aurora Borealis

Pametni hladnjak

Pametni hladnjak

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta u kući

Pametna rasvjeta u kući

Noćna rasvjeta

Noćna rasvjeta

Noćni prozor

Noćni prozor

Otvori me, zatvori me

Otvori me, zatvori me

House and garden lights

House and garden lights

IOT_Rasvjeta_4

IOT_Rasvjeta_4

Smart rasvjeta

Smart rasvjeta

IOT-Stubišni automat

IOT-Stubišni automat

Lego Arduino pametna rasvjeta

Lego Arduino pametna rasvjeta

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_1

IOT_Rasvjeta_1

Svjetlo za bicikl

Svjetlo za bicikl