Geografija i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

Strane svijeta

Poznato je da se kod svih zemljopisnih  karata (ili kod velike većine) sjever nalazi na vrhu karte. Tako je i kod micro:bita – strelica koja pokazuje prema gore nosi oznaku “North” tj. sjever (ili vrijednost 0). Preostalih 7 strelica (naredba show arrow) su označene na sljedeći način: smjer gore-desno je sjeveroistok (vrijednost 1), desno je istok (vrijednost 2), dolje-desno – jugoistok (vrijednost 3) itd.

Izradite program na micro:bitu pomoću kojeg učenici mogu vježbati određivanje strana svijeta.

Korištenje s učenicima

Predmet Geografija
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina Orijentacija
 Tema Orijentacija
Ključne riječi orijentacija, strane svijeta, kompas
Ideja i izrada materijala Hrvoje Ćosić

Pomoću ovog programa učenici mogu vježbati određivanje strana svijeta.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Ideja programa je sljedeća:

  • pritiskom na tipku A na ekranu će se pokazati strelica u određenom smjeru (slučajni odabir),
  • učenik treba prepoznati koja je to strana svijeta (kao na karti) i okrenuti micro:bit da u stvarnosti pokazuje tu stranu svijeta, te pritisnuti tipku B za potvrdu,
  • ako je strana svijeta točna prikazuje se kvačica, a u suprotnom iks,
  • Napomena: potrebno je omogućiti određenu toleranciju smjera (odstupanje od 10-15 stupnjeva od točne strane svijeta).

Program se izrađuje u editoru na poveznici https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Napravite varijablu smjer. U naredbi on button A pressed smijestite naredbu set item to 0 i umjesto item izaberite varijablu smjer.

Korak 2

Naredbu pick random 0 to 4 stavite unutar naredbe set smjer to i promijenite 4 u 7.

Korak 3

Napravite novu varijablu kut i naredbu set item to 0 ubacite unutar bloka on button A pressed i promijenite item u kut.

Korak 4

Kao vrijednost varijable kut postavite umnožak varijable smjer i broja 45.

Korak 5

Naredbu show string smjesite na kraju bloka on button A pressed  i napravite da ispisuje vrijednost varijable smjer.

Korak 6

Uzmite blok on button B pressed i u njega smjestite naredbu if – then – else.

Korak 7

Potrebno je naredbu if – then-else proširiti. Kliknite na kotačić u lijevom kutu naredbe da biste dodali else if opciju. Dovucite ju ispod if na desnoj strani oblačića.

Korak 8

Iz bloka Logic odaberite naredbu za usporedbu i kao prvi argument stavite naredbu absolute of 0 iz bloka Math. Naredbu za oduzimanje postavite kao drugi argument u naredbi absolute of 0.

Umjesto prve nule u naredbi za oduzimanje postavite varijablu kut, a umjesto druge nule postavite naredbu compass heading iz kategorije Input. Cijeli taj blok naredbi stavite da je manji od 15.

U then dio stavite naredbu show icon iz kategorije Basic i izaberite sliku yes.

Korak 9

Duplicirajte blok naredbi iz if dijela i stavite ga u else if dio te promijenite manje od 15 u više od 345.

Korak 10

U else dio naredbe stavite naredbu show icon iz kategorije Basic i odaberite sliku no.

Ispod naredbe if – then – else dodajte naredbu pause (ms) i umjesto 100 upišite 600 i završite s naredbom clear screen.

Gotov program

Drugi način

Korak 1

Napravite varijablu strane_svijeta i izaberite ju umjesto item u naredbi set item to 0 unutar naredbe on start.

Umjesto nule u set item to 0 postavite naredbu create array with 0 koja se nalazi u kategoriji Arrays (u dijelu Advanced). Tu naredbu trebate proširiti tako da stisnete kotačić u gornjem lijevom kutu i ubacite value ispod array.

Iz kategorije Text uzmite prvu naredbu za upis teksta i stavite ju u value za svaku stavku naredbe create array with 0. U naredbu za upis teksta upišite skraćenice strana svijeta (S – sjever, SI – sjeveroistok …itd.)

Korak 2

U blok on button A pressed postavite varijablu smjer te joj za vrijednost dodijelite slučajno odabrani broj od 0 do 7. Dodajte varijablu kut čija vrijednost neka bude vrijednost varijable smjer pomnožena brojem 45. Iz bloka Math izaberite naredbu za množenje i umjesto prve nule stavite varijablu smjer, a umjesto druge nule napišite 45. Na kraju dodajte naredbu show string i unutar nje smjestite naredbu get value at 0  i umjesto list izaberite varijablu strane_svijet, a umjesto 0 ubacite varijablu smjer.

Blok naredbi on button B pressed ostaje isti.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.