Internet of Things - Arduino

Servo motori

Spajanje servo motora

 Što ćemo naučiti:

Upravljati servo motorom

Zadatak

Spojite servo motor na izvod broj (9) Arduina i napravite program koji će mijenjati položaj metlice lijevo – desno do maksimalnih vrijednosti.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

#include <Servo.h>

Servo motor;        // definiranje objekta iz biblioteke
int Motor = 9;
int PozicijaMotora = 0;  

void setup() {
  motor.attach(Motor); // postavi izvod motor (9) kao izlazni
}

void loop() {
 for (PozicijaMotora = 0; PozicijaMotora <= 180; PozicijaMotora += 1) { // mijenja poziciju motora od 0 stupnjeva do 180 stupnjeva za +1 stupanj
 
  motor.write(PozicijaMotora);                     // oèitava vrijednost pozicije motora
  delay(15);                              //èekaj 15 milisekundi
 }
 for (PozicijaMotora = 180; PozicijaMotora >= 0; PozicijaMotora -= 1) { // mijenja poziciju motora od 180 stupnjeva do 0 stupnjeva za -1 stupanj
  motor.write(PozicijaMotora);                     // oèitava vrijednost pozicije motora
  delay(15);                              //èekaj 15 milisekundi
 }
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za servo motore