Solarna energija

Prva gimnazija Varaždin

Kada smo razmišljali o terminu pametna rasvjeta prvo čega smo se sjetili bila je solarna energija. Cijeli Svijet se s razlogom okreće prema obnovljivim izvorima energije te smo zaključili i da ovaj naš projekt mora biti simulacija nečeg sličnog. Na servo iz našeg arduino kita stiroporom smo zaljepili solarnu ćeliju koja napaja LED diodu. Za bolje iskorištenje svjetla postavili smo dva fotosenzora na lijevu i desnu stranu solarne ćelije koji očitavaju količinu svjetlosti. Ovisno o količini svjetlosti servo okreće solarnu ćeliju u tu stranu za bolje iskorištenje energije. Informacija o količini svjetlosti koju učitava svaki senzor šalje se preko WiFi-a na mobilni telefon.

Izrada projekta

Spojeni servo iz arduino kita i stiroporom zalijepljena solarna ćelija koja napaja LED diodu. Sa strane su vidljivi dva fotosenzora.

Komponente spojene na eksperimentalnu ploćicu, kao i LED dioda koja svijetli ukoliko je napon zadovoljavajući.

Fotografija prikazuje projekt s drugog kuta.

Mobilna aplikacija

Mobilna aplikacija prikazuje vrijednosti napona lijevog i desnog senzora koje dobiva putem interneta koje vlasniku šalje arduino pomoću WiFi veze.

Shema projekta

Shema prikazuje sve komponente priključene na eksperimentalnu pločicu.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT Serial  
#include 
#include 
#include 
#include    //uključivanje biblioteka za servo i pristup internetu

Servo mojServo;
int servoPin = 2;
int lijevi;
int desni;
int razlika; //deklariranje varijabli

char auth[] = "903f508778d34a4aa6a204612fd46952";
char ssid[] = "Nik";
char pass[] = "87654321";    //podatci za pristup internetu(wifi hotspot)


void setup() {
 pinMode (A0, INPUT);
 pinMode (A1, INPUT); // deklariranje stanja senzora(input-šalju informaciju arduinu)
 Serial.begin (9600); //brzina razmjene podataka
 mojServo.attach (2); //port serva
 mojServo.write(70); //pocetni kut panela (otprilike sredina)
 
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);

 
}


void loop() {
 Blynk.run(); //pokretanje aplikacije
 desni = analogRead (A0); //ucitavanje podataka sa desnog fotosenzora
 lijevi = analogRead (A1); //ucitavanje podataka sa lijevog fotosenzora
 Serial.print(lijevi); 
 Serial.println(desni); //ispis tih podataka
 delay(500); //podatci se učitavaju svakih 0.5 sekundi
 razlika = lijevi - desni; //razlika izmedu vrijednosti senzora
 
 while ( razlika >= 20) {
  kut=kut+2;
  mojServo.write(kut);
  delay(50);
  razlika=0;
 } // Sve dokle je razlika veća od 20 solarni panel će se okretati u smjeru izvora svjetlosti (udesno)

 while ( razlika < -20) {
  kut=kut-2;
  mojServo.write(kut);
  delay(50);
  razlika=0;

 } // Sve dokle je razlika manja od -20 solarni panel će se okretati u smjeru izvora svjetlosti (ulijevo)

}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Nikola Pehnec i Tin Petric uz mentorstvo Bojana Banića iz Prve gimnazije Varaždin.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.

Drugi projekti

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Zvučna rasvjeta

Zvučna rasvjeta

Pametna rasvjeta za stan

Pametna rasvjeta za stan

Ambijetalno svjetlo

Ambijetalno svjetlo

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Solarna energija

Solarna energija

Svjetlo u tami

Svjetlo u tami

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Policijska sirena i oznaka Starta

Policijska sirena i oznaka Starta

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Pali – gasi

Pali – gasi

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Anti-theft

Anti-theft

Connect IT Pametni hodnik

Connect IT Pametni hodnik

Protuprovalni sustav

Protuprovalni sustav

Pametni stan

Pametni stan

Pametni tanjurić za šalicu

Pametni tanjurić za šalicu

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća

Pametna kuća

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametne osvijetljene stube

Pametne osvijetljene stube

Svijetliš u noći

Svijetliš u noći

Careduino

Careduino

Rainclock

Rainclock

Pljeskalica

Pljeskalica

Zebra

Zebra

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Signalizacija

Signalizacija

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Svjetlo za ugođaj

Svjetlo za ugođaj

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Pametna ulična rasvjeta

Pametna ulična rasvjeta

Neka bude svjetlo

Neka bude svjetlo

Emotion light

Emotion light

Gasi letriku!

Gasi letriku!

Svjetlosni komunikator

Svjetlosni komunikator

iHouse

iHouse

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta kuće

Pametna rasvjeta kuće

Model kuće s pametnom rasvjetom

Model kuće s pametnom rasvjetom

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Pametna budilica

Pametna budilica

Ambijentalna rasvjeta

Ambijentalna rasvjeta

Pametna garaža

Pametna garaža

Laserski brojač ljudi

Laserski brojač ljudi

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Rasvjeta u igraonici

Rasvjeta u igraonici

Svjetionik

Svjetionik

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

Arduino smart light switch

Arduino smart light switch

Slabo pokretne osobe

Slabo pokretne osobe

RGB mixer

RGB mixer

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Zujalica i svjetlo na senzor

Zujalica i svjetlo na senzor

Žuta i zelena soba

Žuta i zelena soba

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Ako upališ, ugasi!

Ako upališ, ugasi!

Upozorenje na upaljena svjetla

Upozorenje na upaljena svjetla

GPS rasvjeta

GPS rasvjeta

RGB svjetlo

RGB svjetlo

Pametan parking

Pametan parking

Priprema, pozor, sad

Priprema, pozor, sad

Disco light

Disco light

Aurora Borealis

Aurora Borealis

Pametni hladnjak

Pametni hladnjak

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta u kući

Pametna rasvjeta u kući

Noćna rasvjeta

Noćna rasvjeta

Noćni prozor

Noćni prozor

Otvori me, zatvori me

Otvori me, zatvori me

House and garden lights

House and garden lights

IOT_Rasvjeta_4

IOT_Rasvjeta_4

Smart rasvjeta

Smart rasvjeta

IOT-Stubišni automat

IOT-Stubišni automat

Lego Arduino pametna rasvjeta

Lego Arduino pametna rasvjeta

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_1

IOT_Rasvjeta_1

Svjetlo za bicikl

Svjetlo za bicikl