Nasmiješi se! (s gumbićima)

BBC micro:bit edukacija

 

Nasmiješi se! (s gumbićima)

22.1.2017.

 

Sada ćemo isprogramirati micro:bit da prikaže lice od ozbiljnog do nasmijanog, ali tek poslije naših pritisaka na gumbe.

Tekstualne i slikovne upute

Nastavimo raditi u Makecode editoru (link: https://makecode.microbit.org/).

Iz grupe naredbi Basic odaberemo blok on button A pressed i u njega ubacimo blok show leds s ozbiljnim licem.

Na virtualnom micro:bitu kliknite na gumb A.

Duplicirajte blok on button A pressed i promijenite A u B, te sliku u polunasmiješeno lice.

Na virtualnom micro:bitu kliknite na gumb B.

Ponovo duplicirajte blok on button A pressed i sad promijenite A u A+B, a lice u nasmiješeno.

Na virtualnom micro:bitu pritisnite virtualni gumb A+B.

Svoj program možete prebaciti i na stvarni micro:bit i isprobati ga.

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Drugi micro:bit projekti