Smirivač psa

OŠ Primošten

Ako ste preumorni da se igrate sa svojim živahnim psom, uključite mu smirivač. Izmjenjiva svjetla će ga hipnotizirati i za par minuta će zaspati.

Video snimka

Izrada projekta

6 svjetlećih dioda smo spojili na ulaze 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

Shema projekta

Svjetleće diode su spojene redom na ulaze od 6 do 11.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

int LedCrvena1 = 6;        
int LedZelena2 = 7;
int LedZuta3 = 8;
 
int LedZelena4 = 9;
int LedCrvena5 = 10;
int LedZelena6 = 11;

void setup() {
 pinMode(LedCrvena1, OUTPUT);   
 pinMode(LedZelena2, OUTPUT);    
 pinMode(LedZuta3, OUTPUT);   
 
 pinMode(LedZelena4, OUTPUT);  
 pinMode(LedCrvena5, OUTPUT);  
 pinMode(LedZelena6, OUTPUT);
}

void loop() {
 digitalWrite(LedCrvena1, HIGH); //uključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena2, LOW);   //isključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZuta3, LOW);  //isključi zeleno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena4, LOW); //isključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedCrvena5, LOW); //uključi zeleno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena6, LOW);
 delay(1000);          //čekaj 3 sekunde
 

 digitalWrite(LedCrvena1, LOW); //uključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena2, HIGH);  //uključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZuta3, LOW);  //isključi zeleno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena4, LOW); //uključi crveno svijetlo 
  digitalWrite(LedCrvena5, LOW);
 digitalWrite(LedZelena6, LOW);
 delay(1000);          //čekaj 1 sekundu

 digitalWrite(LedCrvena1, LOW);  //isključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena2, LOW);   //isključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZuta3, HIGH); //uključi zeleno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena4, LOW); //uključi crveno svijetlo 
 digitalWrite(LedCrvena5, LOW); //isključi zeleno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena6, LOW);
 delay(1000);          //čekaj 3 sekunde

 digitalWrite(LedCrvena1, LOW);  //isključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena2, LOW);   //uključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZuta3, LOW); //isključi zeleno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena4, HIGH); //uključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedCrvena5, LOW); //isključi zeleno svijetlo 
  digitalWrite(LedZelena6, LOW); 
 delay(1000);//čekaj 1 sekundu
 

 digitalWrite(LedCrvena1, LOW);  //isključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena2, LOW);   //uključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZuta3, LOW); //isključi zeleno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena4, LOW); //uključi crveno svijetlo 
 digitalWrite(LedCrvena5, HIGH); //isključi zeleno svijetlo 
  digitalWrite(LedZelena6, LOW); 
 delay(1000);//čekaj 1 sekundu 


 digitalWrite(LedCrvena1, LOW);  //isključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena2, LOW);   //uključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZuta3, LOW); //isključi zeleno svijetlo
 digitalWrite(LedZelena4, LOW); //uključi crveno svijetlo 
 digitalWrite(LedCrvena5, LOW); //isključi zeleno svijetlo 
  digitalWrite(LedZelena6, HIGH); 
 delay(1000);//čekaj 1 sekundu 

} 

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Benjamin Aron Balogh i Špiro Pancirov uz mentorstvo Amalije Pancirov iz OŠ Primošten.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti