Školska eko štednja – pametna kasica za povratnu ambalažu

OŠ Bartola Kašića Vinkovci

Zbog nesavjesnog ponašanja plastika se pojavljuje kao plutajući otpad na površini i ispod površine mora. Procjenjuje se da oko 80% morskog otpada dolazi iz kopnenih izvora.

„Svake se minute u svijetu proda milijun plastičnih boca, a taj će broj do 2021. porasti za još 20 posto i stvoriti ekološku krizu za koju mnogi predviđaju da će biti jednako ozbiljna kao i klimatska, piše britanski Guardian.“

Mi ne možemo očistiti oceane, ali možemo na neki način utjecati na isto, s toga samo odlučili izraditi ovaj projekt.

Povratna ambalaža često se zanemaruje i zbog nemarnosti ne sortira, s našim kantama za odlaganje boca učenici će moći uštedjeti i brinuti se o ekologiji.

Opis projekta:

Kada se ubaci povratna ambalaža microbit zabilježi vrijednost ubačene ambalaže i šalje ostalim microbitovima ime razreda kao i obavijest o trenutno skupljenom novcu. Tako na lagan način možemo imati evidenciju svakog razreda, te se nadamo da ćemo uspjeti skupiti dovoljno sredstava za jedan izlet.

Pribor: dvije kante sa pomičnim poklopcem, dva microbita, dva para vodiča, 4 vijka s 8
matica, alu-folija, škare i izolir traka

Video snimka

Priprema opreme

Za ovaj projekt potrebno je probiti dvije rupe na poklopcima. Rupe se prave u ravnini s P0 i GND analognim ulazima microbit-a.

Rubovi poklopca oblože se folijom i samoljepivom vrpcom.

Pomoću dva vijka i 4 matice učvrste se spojne žice P0 i GND spajaju se sa alufolijom koja je u kontaktu kada je poklopac zatvoren. U slučaju otvaranja poklopca – prekida se strujni krug i microbit to bilježi kao povratnu ambalažu tj. 50 lipa.

Za unutrašnji dio poklopca pomoću ljepila učvrsti se držač za baterije.

Programiranje

Prilikom otvaranja vratašca na kanti se bilježi vrijednost od 50 lipa u ovom slučaj.

Zbraja se ukupni iznos koji su do sada skupili u varijabli „Ukupno“ i ukupan iznos svih razreda koji sudjeluju u projektu.

Nakon toga microbit odašilje ime razreda i promjenu koja se dogodila.

Kada microbit primi poruku radiovezom, tada prikazuje u kojem se razredu to dogodilo i zbraja sve s ukupnom štednjom cijele škole.

Vrijednosti prikazuje u kunama i lipama.

Pritiskom na tipku A prikazuje se ukupni skupljeni iznos razreda.

Pritiskom na tipku B prikazuje sveukupna štednja.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za micro:bit je ovdje.

Autori

Projekt su izradili Lea Banovac i Leon Neferanović uz mentorstvo Vedrana Menđušića iz OŠ Bartola Kašića Vinkovci.

Drugi projekti