Robotika

mBot

mBot – Senzor za temperaturu i vlažnost

Senzor temperature i vlažnosti se sastoji od senzora DHT11, koji mjeri vlažnost pomoću promjene otpora i NTC-a koji mjeri temperaturu.  Senzor može mjeriti temperaturu u rasponu od 0 ℃ do 50 ℃ (s odstupanjima iznosa ± 2 ℃), a vlažnost u rasponu od 20-90% RH (s odstupanjima iznosa ± 5% RH). Na upravljačkoj pločici (mCore) povezuje se RJ25 kabelom na bilo koji port.

U mBlocku, u kategoriji Robots potražite naredbu humiture sensor za programiranje senzora za temperaturu i vlažnost.

 

Blokovi

Objašnjenje

Port preko kojeg je senzor povezan. Vrijednost vlažnosti.

Port preko kojeg je senzor povezan. Vrijednost temperature.

Zadatak

U mBlocku izradite program koji će ispisivati vrijednost temperature.

Napomena: nakon odabira Connect > COM, prije korištenja senzora potrebno je odabrati Connect > Reset Default Program > mBot te zatim Connect > Update Firmware.

Rješenje

Nakon što ste provjerili vrijednost temperature, izradite program koji će ispisivati vrijednost vlažnosti.

Rješenje

Vanjskim utjecajem mijenjajte vrijednosti temperature i vlage i pratite promjene u prikazu vrijednosti na ekranu.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu”. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu.”