Internet of Things - Arduino

Serial monitor

Uključivanje dioda ovisno o temperaturi

 Što ćemo naučiti:

Pratiti temperaturu preko boje dioda

Zadatak

Spojite senzor temperature (TMP36) na izvod broj (A0) Arduina i dvije diode, zelenu (7) i crvenu (6). Promjenom temperature trebale bi se paliti diode – ako je ispod 25°C stupnjeva neka se upali zelena dioda, a ako je iznad crvena.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za jednostavne on-off senzore