Internet of Things - Arduino

Serial monitor

Uključivanje dioda ovisno o temperaturi

 Što ćemo naučiti:

Pratiti temperaturu preko boje dioda

Zadatak

Spojite senzor temperature (TMP36) na izvod broj (A0) Arduina i dvije diode, zelenu (7) i crvenu (6). Promjenom temperature trebale bi se paliti diode – ako je ispod 25°C stupnjeva neka se upali zelena dioda, a ako je iznad crvena.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

int TempSenzor = 0;
int LedCrvena = 6;
int LedZelena = 7;
float voltage = 0;
float Temperatura = 0;
 
void setup()
{
   pinMode(TempSenzor, INPUT); //postavi izvod TempSenzor(0) kao izlazni
   pinMode(LedCrvena, OUTPUT); //postavi izvod LedCrvena(6) kao izlazni
   pinMode(LedZelena, OUTPUT); //postavi izvod LedZelena(7) kao izlazni
}
 
void loop()
{
 voltage = analogRead(TempSenzor) *3.3;  // očitava stanje TempSenzor-a (0) i množi sa 3.3
 voltage /= 1024.0;            // dijeli očitanu vrijednost sa 1024
 Temperatura = (((voltage - 0.5) * 100)) ;
 delay(1000);     
 
 if (Temperatura > 25) {     // ako je Temperatura veća od 25
  digitalWrite(LedCrvena,HIGH);//uključi svjetleću diodu
  digitalWrite(LedZelena,LOW);//isključi svjetleću diodu
 } else {           //inače
  digitalWrite(LedCrvena,LOW);//isključi svjetleću diodu
  digitalWrite(LedZelena,HIGH);//uključi svjetleću diodu
 }              
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za jednostavne on-off senzore