REFLEKS

Dom mladih Rijeka

Projekt će se pokazati vrlo korisnim ako poželite provjeriti rade li vaši refleksi „normalno“. Također, moći ćete ustanoviti kako vaši refleksi iz dana u dan kolebaju radi niza čimbenika kao što su stres, fizički umor, loša probava i tako dalje.

Potrebna su dva micro:bita i dva učenika, jedan je ispitivač, a drugi ispitanik. Ispitivač drži prvi micro:bit na čijem displeju piše „A“, dok ispitanik drži drugi micro:bit na čijem displeju piše „B“. Kad ispitivač pritisne tipku „A“ micro:bita, začuje se ton iz piezo-zvučnika te krene unutrašnji tajmer koji odbrojava vrijeme od 0 do 1 sekunde. Kad ispitanik čuje ton, brzo reagira i pritišče tipku „B“ svog micro:bita. U tom trenutku se na displeju micro:bita „B“ ispiše brojka od 0 do 9 što odgovara vremenu reakcije u desetinkama sekunde.

U slučajevima kada ispitanik pritisne tipku prije ispitivača ili nakon isteka od 1 sekunde, na displeju se pojavi natpis „No good!“. Micro:bitovi su spremni za novo mjerenje kad se na drugom micro:bitu nanovo ispiše slovo „B“.
Sretno!

Projekt je prijavljen na temu: Mjerenje veličina u prirodi (dobna skupina: 1.- 5. razred OŠ)

Priprema opreme

Na prvi micro:bit valja spojiti piezo-zvučnik kako je vidljivo na fotografiji. Crvena žica piezo-zvučnika ide na pin 0, a crna na pin GND.

Programiranje

Zadavanje početnih uvjeta za microbit – 1.
– Najprije se na displayu prikazuje slovo “A”,
– zatim se uspostavlja radijska grupa, na primjer “1”.

Zadavanje naredbe čekanja na pritisak tipke “A” micro:bita – 1.
– pritiskom tipke “A” najprije se pokreće melodija iz ponuđene arhive, na primjer “jump up”,
– zatim se iskazuje promjenljiva, na primjer “TAJMER” i njena početna vrijednost “0”.

Pokretanje tajmera na micro:bitu 1.
– dovoljno je da broji od 0 do 9 pa treba koristiti naredbu “repeat 10 times”,
– kod svakog prolaza, radio vezom, micro:bit 1 šalje broj iz promjenljive “TAJMER”. Toje kod prvog prolaza broj 0,
– čeka 0,1 sekundu,
– povećava promjenljivu “TAJMER” za 1. To znači da će u drugom prolazu, radio vezom poslati broj 1, i tako dalje.
– u desetom prolazu će proći jedna sekunda.

Nakon isteka vremena od 1 sekunde treba ugoditi početne uvjete micro:bita 1 kako bi se moglo ponovno mjeriti vrijeme reakcije.
– Vratiti promjenljivu na 0,
– Radio vezom poslati i na drugi micro:bit početno stanje promjenljive.

Programiranje micro:bita 1 je gotovo!

Slijedi programiranje micro:bita 2.
Treba zadati početne uvjete.
– Najprije neka se na displeju micro:bita 2 ispiše slovo “B”,
– zatim, neka se micro:bit 2 uključi u radijsku grupu 1,
– na kraju, treba iskazati promjenljivu, na primjer “item” koja će poslužiti za prikazivanjevremena reakcije ispitanika.

I dalje treba programirati micro:bit 2.
– Uključuje se radio prijemnik,
– vrijednost promjenljive “item” puni se s podacima koji neprekidno dolaze radio-vezom.

U micro:bitu 2 treba dodati i dio programa koji čeka pritisak na tipku “B”.
– U trenutku kad ispitanik pritisne tipku “B” micro:bit provjerava posljednji primljeni broj s micro:bita 1,
– ako je broj veći od 0 znači da je ispitanik reagira nakon ispitivača, što je ispravno,
– ispisuje se broj koji odgovara desetinkama sekunde.

Zaključivanje If..Then…Else u programu micro:bita 2.
– Ako promjenljiva “item” ima vrijednost “0”, tada se na displeju micro:bita mora ispisati “No good!”

Završetak programa za micro:bit 2.
– Radi uspostavljanja početnih uvjeta za novo testiranje refleksa, treba na displeju micro:bita 2 napisati slovo “B”.
Ovime je završeno programiranje micro:bita 2!

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

Možda vrijeme nije točno 1 sekunda zbog zastoja koje unose programske linije, no dade se prilagoditi.

Autori

Projekt su izradili Antonio Ivano Vukić i Adam Katalinić uz mentorstvo Marina Čikeša iz Doma mladih Rijeka.

Projekt je prijavljen na temu: Mjerenje veličina u prirodi (dobna skupina: 1.- 5. razred OŠ).

Drugi projekti