Radio brojač

Brojimo preko mreže

Brojimo preko mreže

4.10.2017.

 

Sad ćemo napraviti program pomoću kojeg jedan kontrolni uređaj prikazuje podatke, recimo nastavnički, a učenici pomoću ostalih uređaja mu mogu slati podatke.

Za početak ćemo samo povećavati ili smanjivati ukupan zbroj, što možemo iskoristiti za učeničko ocjenjivanje nekog uratka ili događaja. Program se kasnije lako nadogradi u složenije svrhe.

Tekstualne i slikovne upute

Radimo u Makecode editoru. (link: https://makecode.microbit.org).

Napravimo prvo program za kontrolni uređaj.

U on start bloku postavimo radio grupu na deset i brojač na nulu.

 

U bloku forever prikazujemo stanje brojača.

Dodamo resetiranje brojača na nulu pririskom na gumb A.

Ako je broj primljen radio vezom 1, povećamo brojač za 1.

Ako je broj primljen radio vezom -1, promijenimo brojač za -1.

Program snimimo i prebacimo na micro:bit.

Program za učeničke micro:bitove je još jednostavniji.

U bloku on start postavimo radio grupu na 10, pri pritisku na gumb A radio signalom pošaljemo broj 1, a kod pritiska na gumb B pošaljemo -1.

Program snimimo i prebacimo na učeničke uređaje.

Drugi micro:bit projekti