Matematika i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

Prosti i složeni brojevi

Izradite program pomoću kojeg možete vježbati prepoznavanje i određivanje prostih i složenih brojeva. Usput naučite raditi s varijablama: definiranje varijable koja poprima slučajnu vrijednost, ispis varijable i ispis rezultata (broj točnih odgovora); koristit ćemo i petlju if-then te mogućnost kopiranja.

Korištenje s učenicima

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako pomoću micro:bita možemo vježbati razlikovanje prostih i složenih brojeva. Zadani raspon je malen zbog praktičnosti potrebne za ovaj primjer, ali i zbog razloga što učenici na manjem rasponu mogu vježbati princip određivanja prostih i složenih bojeva.
Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Samostalno kod kuće, na način prikazan u videu
  • Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi, na kojoj obično imamo učenike s različitim teškoćama/potrebama, zbog čega za svakoga posebno treba pripremiti materijale. Osim što vježbaju gradivo matematike, time ih ujedno navikavamo na samoprocjenu svog znanja (kroz povratnu informaciju koju micro:bit daje o točnosti rezultata) i na uočavanje da i samostalnim radom (bez učitelja) mogu napredovati. Učenicima koji tako vježbaju, treba preporučiti da, kad dođu do zadatka čije im rješenje nije jasno, pozovu učitelja. Dok učitelj s ostalim učenicima nešto radi, ovaj učenik samostalno vježba s micro:bitom, a kad učitelj dođe do tog učenika, može ga ispitati bez micro:bita.
  • Na redovnoj nastavi također možemo koristiti micro:bit s danom datotekom. Jedan je način da na kraju sata, na kojem smo zajedno vježbali određivanje prostih i složenih brojeva, napravimo igru/natjecanje između učenika koja se može odvijati u paru ili u grupi.
  • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće. Npr. učenicima možemo reći da si pomoću micro:bita zadaju određeni broj zadataka (već prema unesenom rasponu slučajnih brojeva u programu), zapišu ih u bilježnicu i odrede je li broj prost ili složen. Pritom učenik prvo treba s micro:bita prepisati prvi broj u bilježnicu, samostalno odrediti je li prost ili složen te nakon toga pomoću micro:bita provjeriti rješenje.
Predmet Matematika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina Prosti i složeni brojevi
 Tema Prosti i složeni brojevi
Ključne riječi djeljivost, prost broj, složeni broj
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradimo program pomoću kojeg možemo vježbati prepoznavanje i određivanje prostih i složenih brojeva. Usput naučimo raditi s varijablama: definiranje varijable koja poprima slučajnu vrijednost, ispis varijable i ispis rezultata (broj točnih odgovora); koristit ćemo i petlju if-then te mogućnost kopiranja.

Program radi tako da:

  • protresanjem micro:bita program odabire slučajni broj između 2 i 10 i ispisuje ga na zaslonu,
  • pritiskom na gumb A učenik zabilježi da je prikazani broj prost, ukoliko je odgovor točan, prikazuje se kvačica,
  • pritiskom na gumb B učenik zabilježi da je prikazani broj složen, ukoliko je odgovor točan, prikazuje se kvačica,
  • pritiskom na gumbe A+B ispisuje se ukupan broj točnih odgovora.

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Iz skupine Input izaberemo on shake naredbu. Sve naredbe koje stavimo unutar nje, pokrenut će se kad protresemo micro:bit.

Korak 2

U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude broj, te kliknemo na ok. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo broj i pomoću nje će program ispisivati slučajno odabrani broju zadanom rasponu.

Korak 3

U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude brojač, te kliknemo na Ok. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo brojač. Pomoću nje ćemo pritiskom na gumbe A+B ispisati broj točnih odgovora.

 

Korak 4

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to 0. U njoj ćemo izvršiti dvije izmjene. Prvo kliknemo na strelicu pokraj Item i izaberemo varijablu broj. Drugo, umjesto 0 ubacit ćemo odabir slučajne varijable, na niže opisani način.

Korak 5

Iz skupine Math izaberemo naredbu pick random 0 to 4, pomoću koje se izabire slučajan broj između 0 i 4. Kao što vidimo, broj 0 se ne može promijeniti, ali broj 4 može. Promijenimo broj 4 u broj 8 (kliknemo u kućicu u kojoj je 4 i umjesto 4 utipkamo 8).

Sad još trebamo namjestiti da se ne izabire broj od 0 do 10, već od 2 do 10, budući da brojevi 0 i 1 nisu ni prosti ni složeni ( upisujemo 8 jer će brojanje krenuti od 2 => 2 + 8 =10).

Iz skupine Math izaberemo naredbu za zbrajanje ,  0 + 0.

U tu naredbu, umjesto prve nule utipkamo broj 2, a umjesto druge  nule, mišem dovučemo/prikopčamo naredbu pick random 0 to 8. Time će program slučajni broj birati između 2 i 10, a ne 0 i 10, kao što smo i željeli.

 

Dobit ćete ovakav blok.

Korak 6

Da bi se odabrani broj ispisao na zaslonu micro:bita, potrebno je dodati naredbu  show number 0 iz skupine Basic.

Dovucite je ispod naredbe set broj to i iz skupine Variables odaberite varijablu broj te ju umetnite u polje 0 naredbe show number.

Korak 7

Sada ćemo izraditi dio kojim ćemo zabilježiti da je prikazani broj prost i to pritiskom na tipku A.

Iz grupe Input odaberemo naredbu  on button A pressed.

Korak 8

Želimo da se pritiskom na tipku A obriše dotada prikazani slučajni broj pa ćemo obrisati zaslon. Iz grupe Basic – podgrupa More odaberemo naredbu clear screen i ugnijezdimo je unutar naredbe on button A pressed.

Korak 9

Budući da znamo da su prosti brojevi 2, 3, 5 i 7, sada trebamo reći micro:bitu da, ako pritisnemo gumb A kad se jedan od tih brojeva prikaže na zaslonu, varijablu brojač poveća za jedan (brojač će nam kasnije ispisati broj točnih odgovora) i da nam da povratnu informaciju – kvačicu kako bismo znali da je odgovor točan.

Da bismo to mogli, koristit ćemo petlju if – then (ako – onda).

Iz skupine Logic odaberemo naredbu  if – then i umetnemo je ispod naredbe clear screen.

 

Korak 10

Sada ćemo u polje true naredbe if – then umetnuti jednakost. Iz grupe Logic odaberite naredbu 0=0 i umetnite je u polje true.

Korak 11

U polje prve nule u jednakosti umetnut ćemo varijablu broj iz grupe Variables i umjesto druge nule upisati broj 2 (klikom u kućicu u kojoj je druga nula).

Korak 12

Pored naredbe then dodat ćemo naredbu change item by 1 i klikom na strelicu pored item odabrat ćemo s popisa varijablu  brojač.

Ona će se povećati za 1 i tako zabilježiti točan odgovor.

Korak 13

Prikazat ćemo još i sličicu kvačice kako bismo imali povratnu informaciju o točnosti odgovora (ako je odgovor netočan, neće se ispisati kvačica).

Iz grupe Basic odaberite naredbu show icon i umetnite je ispod naredbe change brojač by 1.

Klikom na strelicu pored sličice srca u istoj naredbi, odaberite sličicu kvačica iz ponuđenih slika.

Korak 14

Isto trebamo napraviti i za brojeve 3, 5 i 7. Kako bismo skratili postupak, koristit ćemo opciju dupliciranja naredbi. Desnom tipkom miša kliknemo na if – then naredbu i izaberemo Duplicate.

Kopija je prikazana blijedim bojama, jer ne mogu postojati dvije potpuno iste naredbe.

Kopiju ćemo smjestiti ispod prve naredbe if – then, unutar naredbe on button A pressed i u jednakosti ćemo broj 2 promijeniti u broj 3 (klikom u kućicu u kojoj je broj 2).

Korak 15

Ponovimo još dva puta (brojeve u jednakosti izmijenimo tako da budu 5 i 7).

Trebali biste dobiti ovakav blok naredbi kao na slici.

Korak 16

Sada trebamo izraditi dio programa koji će pritiskom na gumb B bilježiti da je prikazani broj složen. Obzirom da su naredbe kojima bilježimo da je broj prost iste (osim brojeva koji predstavljaju proste, tj. složene brojeve), koristit ćemo opciju dupliciranja kako bismo uštedjeli vrijeme prilikom izrade.

Desnom tipkom miša kliknemo na on button A pressed naredbu i izaberemo Duplicate.

Dobit ćete ovakav blok.

Kopija je prikazana blijedim bojama, jer ne mogu postojati dvije naredbe koje će određivati što se izvršava kad stisnemo gumb A.

Na kopiji moramo napraviti  nekoliko izmjena:

  1. predefinirati da se ne radi o gumbu A već B – pritisnemo na strelicu pored naziva gumba u naredbi on button A pressed i iz izbornika odaberemo B. Uočimo i promjenu boje.
  1. brojeve 2, 3, 5 i 7 u jednakostima trebamo promijeniti tako da brojevi budu složeni: 4, 6, 8, 9 i 10.Budući da je složenih brojeva za jedan više nego prostih, ponovit ćemo i korak 13. kako bismo duplicirali još jedan dodatni blok If then naredbi.Ako slijedite uputu, dobit ćete ovakve blokove naredbi (od početka izrade).

Korak 17

Posljednji blok koji nam nedostaje jest ispis ukupnog broja točnih odgovora. Iz grupe Input odaberemo naredbu on button a pressed i klikom na strelicu pored imena gumba A odaberemo A+B.

Iz grupe Basic odaberemo naredbu show number 0 i ugnijezdimo je unutar naredbe on button A+B pressed.

U polje u kojem se nalazi nula umetnut ćemo varijablu brojač, jer će nam naredba show number ispisati vrijednost varijable brojač koja je vrijedno bilježila svaki naš točan odgovor.

Dodat ćemo još i pauzu od jedne sekunde te obrisati zaslon micro:bita kako rezultat ne bi neprekidno prikazivao, a mi možemo nastaviti igru.

Iz grupe Basic odaberemo naredbu pause (ms) 100 i broj 100 promijenimo u 1000 (1000 ms = 1 s) te naredbu dodamo ispod naredbe show number.

Ponovno iz grupe Basic – podgrupa More – odaberemo naredbu clear screen te naredbu dodamo ispod naredbe pause (ms) 1000.

Dobit ćete ovakav blok.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.