Prezent pravilnih i nepravilnih glagola – Njemački jezik (redovna i izborna nastava)

Uputa za učitelje

Prezent pravilnih i nepravilnih glagola

 

2.11.2017.

Naučimo kako pomoću micro:bita možemo vježbati razlikovanje pravilnih i nepravilnih glagola u prezentu.

Korištenje s učenicima

Predmet Njemački jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1. i 2.
Nastavna cjelina Prezent, perfekt, pravilni i nepravilni glagoli
 Tema Prezent, perfekt, pravilni i nepravilni glagoli
Ključne riječi prezent, perfekt, pravilni i nepravilni glagoli
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako pomoću micro:bita možemo vježbati razlikovanje pravilnih i nepravilnih glagola u prezentu.

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – u dijelu sata u kojem ponavljate i utvrđujete gradivo; na satu vježbanja i ponavljanja – moguć je individualni rad, rad u paru (na jednom ili na dva micro:bita kao mini natjecanje između dva učenika) ili rad u skupini
  • vježbaju samostalno kod kuće
  • Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi
  • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg ćemo kroz igru naučiti razlikovati pravilne od nepravilnih glagola. Usput naučimo raditi s varijablama, petljom s uvjetom (if-then-else) te slučajnim odabirom (random): definiranje varijable, postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da:

  • protresanjem micro:bita nasumičnim odabirom na zaslonu se ispisuje pravilni/nepravilni glagol u prezentu
  • odabirom tipke A micro:bit bilježi da ispisani glagol pripada u pravilne glagole
  • odabirom tipke B micro:bit bilježi da ispisani glagol pripada u nepravilne glagole
  • odabirom tipki A+B ispisuje se rezultat –pogotci za točno označene pravilne i nepravilne glagole

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

KORACI IZRADE

Izraditi ćemo tri varijable – 1. slucajni-broj koja će biti zadužena za izmjenu glagola na zaslonu, 2. pravilni – varijabla koja će pohranjivati vrijednosti točnih pogodaka pravilnih glagola i 3. nepravilni – varijabla koja će pohranjivati vrijednosti točnih pogodaka nepravilnih glagola.

1.

U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude slucajni-broj (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo slucajni-broj. Ta varijabla služiti će za izmjenu glagola na zaslonu.

2.

Ponavljamo postupak iz 1. koraka. Izradimo drugu varijablu pravilni koja će brojati koliko puta je odabran pravilni glagol. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable pravilni (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo pravilni.

3.

Ponavljamo postupak iz prethodnog koraka. Izradimo treću varijablu nepravilni koja će brojati koliko puta je odabran nepravilni glagol. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable nepravilni (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo nepravilni.

4.

Na radnu površinu (ukoliko je nema) dodati ćemo naredbu on start.

U naredbu on start umetnemo naredbu set item to 0 i klikom na strelicu pored item odaberemo pravilni. Time smo micro:bitu rekli da, kad se program pokrene, varijabla pravilni počinje brojati od 0.

5.

Koristiti ćemo opciju dupliciranja – na blok naredbi koji želimo duplicirati kliknemo jednom desnom tipkom miša (blok će se obrubiti žutom bojom) i iz skočnog prozora odaberemo opciju Duplicate.

Odabirom strelice pored naziva varijable pravilni, iz ponuđenog odaberemo varijablu nepravilni.

Kad se program pokrene, varijable će početi brojati od 0.

 

6.

Sada ćemo izraditi dio programa koji će, nakon što protresemo micro:bit, ispisivati nasumičnim odabirom pravilne i nepravilne glagole u prezentu. Iz grupe Ulaz umetnemo ulaz na tresti. Program će započeti kada protresemo micro:bit.

 

7.

Podesiti ćemo program tako da dodamo varijablu slucajni-broj i naredbu pick random koje će nam omogućiti da program slučajnim odabirom ispiše jedan pravilni ili nepravilni glagol.

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to 0, kliknemo na strelicu pokraj ITEM i izaberemo varijablu slucajni-broj.

8.

Iz skupine Math odaberite naredbu pick random 0 to 4 i broj 4 promijenite u 7.

Zašto smo podesili pick random 0 to 7 ako imamo 8 glagola, tj. 8 mogućih izbora? Budući da micro:bit ne razaznaje riječi kao što to mi radimo, svakoj riječi pridružujemo vrijednost iskazanu u broju. Kako računalo počinje brojati od 0, tako prva riječ ima pridružen broj 0, druga ima 1, a treća broj 2, četvrta 3… i tako redom do 7. Naredba pick random će nasumično prikazati jedan od 8 glagola svaki puta kad protresemo micro:bit.

9.

Sada trebamo u program dodati uvjetnu naredbu if – then – else koja će ispitati postavljeni uvjet – kojem glagolu je pridružen koji broj i prema tome će ih ispisati na ekranu. Iz grupe naredbi Logic odaberite blok IF-THEN i umetnite unutar naredbe ulaz na tresti, ispod naredbe set slučajni broj to pick random 0 to 7.

Naredba IF  će prvo ispitati da li je vrijednost varijable slucajni-broj jednaka 0 – iz bloka Logic odaberite naredbu logičke  jednakosti 0=0 i ugnijezdite je u polje true u petlji IF.

10.

U polje prve 0 u naredbi jednakosti umetnite varijablu slucajni-broj koju ćete pronaći u grupi Variables.

11.

Ako je vrijednost varijable slucajni-broj koju je odabrala naredba pick random zaista jednaka vrijednosti 0, tada ćemo (u dijelu petlje THEN) pomoću naredbe prikaži znakovni niz “Hello!” iz grupe OSNOVNO  ispisati prvi glagol na zaslonu (željeni glagol upišite umjesto teksta Hello!).

12.

Sada trebamo proširiti petlju IF-THEN, jer želimo ispisivati 8 glagola, a ne samo 1.  klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka IF-THEN da bismo dodali ELSE IF opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else-if naredbi koliko glagola želite dodati u program (u ovom primjeru dodano je 8 glagola).

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if-then.

Nakon zatvaranja oblačića, dobit ćete ovakav program:

Naredba ELSE IF ponovno ispituje uvjet – ako je vrijednost varijable jednaka 1, tada ispisuje na zaslonu drugi nepravilni glagol.

13.

Sada ćemo koristiti opciju duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili naredbu za jednakost i varijablu slucajni-broj (na taj način štedimo vrijeme).

14.

Broj nula u drugom polju jednakosti promijenit ćemo u 1, a na isti način kopirat ćemo naredbu prikaži znakovni niz i upisati drugi glagol po izboru.

15.

Ponavljamo postupak iz koraka 13. i 14. onoliko puta koliko glagola želite (u ovom primjeru ih je 8) – ne zaboravite svaki puta promijeniti vrijednost slucajnog-broja (ide od 0 – 7) i upisati novi glagol!

Nakon ovih koraka trebate dobiti ovakav program:

16.

Sada ćemo dodati dio programa koji će pritiskom gumba A zabilježiti odabir pravilnog glagola u varijabli pravilni.  Iz grupe Ulaz odaberite blok ako je gumb A pritisnut.

Dodat ćemo i sličicu koja će poslužiti tomu da budemo sigurni da je micro:bit zabilježio pritisak na tipku A.

Iz grupe Osnovno odaberite naredbu prikaži sličicu i iz izbornika (pritiskom na strelicu pored sličice srca) odaberite sličicu za koju želite da se prikazuje na zaslonu.

Sljedeći korak je izrada dijela programa koji će, ako je slučajni broj jednak onom broju kojeg smo pridružili pravilnom glagolu, povećati vrijablu pravilni za 1 (broji točne pogotke pravilnih glagola).

17.

Unutar te naredbe, a ispod prikaži sličicu, umetnemo naredbu IF-THEN iz grupe Logic.

18.

Iz grupe LOGIC također odaberemo naredbu 0=0 , umetnemo je u polje true

i u polje prve 0 umetnemo varijablu slucajni-broj.

19.

Iz grupe Variables odaberemo naredbu change item by 1 , klikom na strelicu pored item, istu promijenimo u pravilni te umetnemo pored naredbe THEN.

20.

Sada trebamo proširiti petlju IF-THEN, jer imamo 4 pravilna glagola, a ne samo 1 i trebamo 4 slučajna broja.  Klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka IF-THEN otvaramo oblačić u kojem dodajemo ELSE IF opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else-if naredbi koliko ima pravilnih glagola u programu (u ovom primjeru dodano je 4 glagola).

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if-then.

Nakon zatvaranja oblačića, dobiti ćete ovakav program:

21.

Koristiti ćemo opciju duplicate (pogledaj korak 13.) (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili jednakost, varijablu slucajni-broj i naredbu change pravilni by 1. (za opis postupka pogledaj korak 13. iz ove upute).

Nakon ovih koraka, dio programa za bilježenje točnih pogodaka pravilnih glagola izgledat će ovako:

Svakim pritiskom gumba A, brojač „broji“ broj pritisaka na gumb A ukoliko se vrijednost varijable slucajni-broj slaže s brojem pored pravilnog glagola, i tada svoju vrijednost povećava za 1.

22.

Sada trebamo izraditi dio programa koji će učiniti isto, ali za tipku B i nepravilne glagole.

Najbrži mogući način da to učinimo je dupliciranje svih naredbi koje se nalaze u ako je gumb A pritisnut.

Desnom tipkom miša kliknite na naredbu ako je gumb A pritisnut i odaberite Dupliciraj.

Dobiti ćete ovakav blok koji je ovako poluproziran iz razloga što se na jednom gumbu ne može postaviti više događaja:

23.

Da bismo to izbjegli, a kako bi blok postao funkcionalan, klikom na strelicu pored A biramo B,  mijenjamo vrijednosti varijable slucajni-broj prema onim vrijednostima koje smo pridružili nepravilnim glagolima (4, 5, 6, 7) te mijenjamo ime varijable pravilni u nepravilni, jer sada brojimo pogotke nepravilnih glagola.

Na kraju, ostaje nam još da izradimo blok koji će prikazati rezultat (broj točno pogođenih pravilnih i nepravilnih glagola) kad pritisnemo tipke A+B.

24.

Iz grupe Ulaz odaberite blok ako je gumb A pritisnut i A promijenite u A+B klikom na strelicu pored slova A.

 

25.

Iz grupe Osnovno odaberemo naredbu prikaži znakovni niz “Hello!” i umjesto Hello! napišemo Pogotci:  te ugnijezdimo u naredbu ako je gumb A+B pritisnut.

26.

Duplicirajte naredbu prikaži znakovni niz “Pogotci” i promijenite Pogotci  u pravilni.

27.

Dodat ćemo malu pauzu od 1 sekunde. Iz grupe Osnovno odaberite naredbu čekaj (ms)=100 i broj 100 promijenite u 1000.

28.

Sada ćemo prikazati broj pogodaka pravilnih glagola, tj. spremljene vrijednosti iz varijable pravilni. Iz grupe Osnovno  odaberemo prikaži broj=0 naredbu.

29.

Umjesto 0 u naredbi prikaži broj umetnut ćemo varijablu pravilni iz grupe Variables.

30.

Ispod ćemo iz grupe Osnovno dodati još 4 naredbe:

(broj 100 primijenite u 2000 – 2 sekunde)

koju promijenite klikom na strelicu pored sličice srca u kvačicu

još jednu pauzu od pola sekunde.

naredbu izbriši zaslon koju ćete pronaći ako pritisnete na More (više).

Dobit ćete ovakav blok naredbi:

Sada želimo ispisati i pogotke nepravilnih glagola pa ćemo duplicirati blokove koji su zaokruženi na slici ispod i složiti ih redom jednu ispod druge. Promijenit ćemo samo natpis u naredbi prikaži znakovni niz u nepravilni i varijablu pravilni  u nepravilni kako bi se pročitala i ispisala vrijednost pogodaka nepravilnih glagola:

Nakon izvršenih promjena, vaš blok bi trebao izgledati ovako:

Cjelokupni program na kraju izgleda ovako:

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.