Preterit nepravilnih glagola – Njemački jezik (redovna i izborna nastava)

Uputa za učitelje

Preterit nepravilnih glagola

Naučimo kako pomoću micro:bita možemo vježbati nepravilne glagole u preteritu.

Korištenje s učenicima

Predmet Njemački jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1. i 2.
Nastavna cjelina Preterit
 Tema Preterit, nepravilni glagoli
Ključne riječi preterit, nepravilni glagoli
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – u dijelu sata u kojem ponavljate i utvrđujete gradivo; na satu vježbanja i ponavljanja, a najvažnije je istaknuti kako povećanjem/smanjenjem broja glagola (i odabira različitih glagola) možete nastavu individualizirati i prilagoditi potrebama svojih učenika,
  • vježbaju samostalno kod kuće,
  • Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi,
  • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće.

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako pomoću micro:bita možemo vježbati nepravilne glagole u preteritu. Važno je napomenuti kako promjenom unutar programa možete smanjivanjem ili povećavanjem broja glagola (ili težinu glagola) prilagoditi program potrebama svojih učenika. Program možete koristiti za individualni rad učenika, rad u paru ili u grupi. Program je podešen tako da pritiskom na tipku B učenici neće odmah vidjeti točan odgovor, a povećanjem broja (10 u petlji for) možete još povećati i pauzu prije prikaza rezultata.

 

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg ćemo kroz igru naučiti pretvarati nepravilne glagole iz prezenta u preterit. Usput naučimo raditi s varijablama, petljom s uvjetom (if-then-else) te slučajnim odabirom (random) te petljom for: definiranje varijable, postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost, ponavljanje petlje određeni broj puta. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da:

  • kad pritisnemo tipku A na micro:bitu, program slučajnim odabirom ispiše jedan nepravilni glagol u infinitivu,
  • pritiskom na tipku B pokreće se animacija koja se vrti u petlji koja broji od 0 do 10 nakon čega se ispisuje isti glagol, ali u preteritu.

Program se izrađuje u MakeCode Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

KORACI IZRADE

Izradit ćemo 2 varijable – 1. preterit  koja će biti zadužena za izmjenu glagola (6 nepravilnih glagola) na zaslonu i 2. pauza – varijabla koja će služiti za petlju FOR koja će se nakon što odbroji od 0 do 10, prikazati točan glagol u preteritu na zaslonu micro:bita.

1.

U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude preterit (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo preterit. Ta varijabla služit će za izmjenu glagola na zaslonu.

2.

Ponavljamo postupak iz 1. koraka. Izradimo drugu varijablu pauza koja će služiti za postavljanje uvjeta koji, kad se ispuni, prikazat će točan glagol u preteritu na zaslonu micro:bita. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable pauza (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo pauza.

3.

Iz skupine Ulaz odaberemo naredbu ako je gumb A pritisnut.

4.

Iz skupine Variables dodajemo naredbu set item to=0  i klikom na strelicu pored item mijenjamo je u preterit.

5.

Iz skupine Math odaberite naredbu pick random 0 to 4.

Zašto smo podesili pick random 0 to 4 ako imamo 5 glagola, tj. 5 mogućih izbora? Budući da micro:bit ne razaznaje riječi kao što to mi radimo, svakoj riječi pridružujemo vrijednost iskazanu u broju. Kako računalo počinje brojati od 0, tako prva riječ ima pridružen broj 0, druga ima 1, a treća broj 2, četvrta 3… i tako redom do 5. Naredba pick random će nasumično prikazati jedan od 5 glagola svaki puta kad protresemo micro:bit.

6.

Sada trebamo u program dodati uvjetnu naredbu if – then – else koja će ispitati postavljeni uvjet – kojem glagolu je pridružen koji broj i prema tome će ih ispisati na ekranu. Iz grupe naredbi Logic odaberite blok if then i umetnite unutar naredbe ulaz na tresti, ispod naredbe set pauza to pick random 0 to 4.

Naredba IF  će prvo ispitati da li je vrijednost varijable preterit  jednaka 0 – iz bloka Logic odaberite naredbu logičke  jednakosti 0=0 i ugnijezdite je u polje true u petlji IF.

7.

U polje prve 0 u naredbi jednakosti umetnite varijablu preterit  koju ćete pronaći u grupi Variables.

8.

Ako je vrijednost varijable preterit koju je odabrala naredba pick random zaista jednaka vrijednosti 0, tada ćemo (u dijelu petlje THEN) pomoću naredbe prikaži znakovni niz “Hello!” iz grupe Osnovno  ispisati prvi glagol na zaslonu (željeni glagol upišite umjesto teksta Hello!).

9.

Sada trebamo proširiti petlju if then, jer želimo ispisivati 5 glagola, a ne samo 1.  Klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka IF-THEN otvorit ćemo oblačić da bismo dodali else if opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else-if naredbi koliko glagola želite dodati u program (u ovom primjeru dodano je 5 glagola).

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if-then.

Nakon zatvaranja oblačića, dobiti ćete ovakav program:

Naredba ELSE IF ponovno ispituje uvjet – ako je vrijednost varijable jednaka 1, tada ispisuje na zaslonu drugi nepravilni glagol.

10.

Sada ćemo koristiti opciju duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili naredbu za jednakost i varijablu preterit (na taj način štedimo vrijeme).

11.

Broj nula u drugom polju jednakosti promijeniti ćemo u 1, a na isti način kopirat ćemo naredbu prikaži znakovni niz i upisati drugi glagol po izboru.

12.

Ponavljamo postupak iz koraka 10. i 11. onoliko puta koliko glagola želite (u ovom primjeru ih je 5) – ne zaboravite svaki puta promijeniti vrijednost varijable preterit (ide od 0 – 4) i upisati novi glagol!

Nakon ovih koraka trebate dobiti ovakav program.

13.

Sada ćemo dodati dio programa koji će pritiskom gumba B ispisati točan glagol u preteritu nakon pauze.  Iz grupe Ulaz odaberite blok ako je gumb A pritisnut.

Budući da već imamo jedan blok sa naredbom ako je gumb A pritisnut, dobit ćemo ovakav poluprozirni blok koji nam kaže da jedan gumb ne može izvršiti dvije različite stvari odjednom.

Zato kliknemo na strelicu pored slova A i odaberemo slovo B.

14.

Unutar te naredbe umetnemo naredbu IF-THEN iz grupe Logic.

15.

Iz grupe Logic također odaberemo naredbu 0=0 , umetnemo je u polje true.

i u polje prve 0 umetnemo varijablu preterit.

16.

Iz grupe Loops odaberemo naredbu for index from 0 to 4.

17.

Umjesto index klikom na strelicu pored umjesto indeks odaberemo varijablu pauza, koja će nam poslužiti za stvaranje uvjeta da se na zaslonu ponavlja animacija sve dok petlja FOR ne odbroji od 0 do 10 (dok vrijednost varijable pauza ne odbroji od 0 do 10 za 1 korak; oprez – 1 korak nije 1 sekunda! – to je otprilike 15 sekundi), a tek onda se na zaslonu ispiše točan glagol u preteritu.

18.

Unutar petlje FOR umetnut ćemo naredbe kojima ćemo kreirati animaciju na zaslonu. Iz grupe Osnovno odaberite naredbu prikaži sličicu i klikom na strelicu otvorit će se izbornik sa sličicama iz kojeg odaberite sličicu mali dijamant.

Nakon umetanja sličice, blok izgleda ovako.

19.

Da bismo vidjeli efekt animacije, dodat ćemo iz grupe Osnovno naredbu čekaj (ms)=100 – prethodna sličica će se prikazivati stotinku sekunde.

20.

Sada ćemo koristiti opciju Duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo kopirali naredbe prikaži sličicu i čekaj (ms) 100 i na taj način uštedjeli vrijeme. Kopiranu sličicu umetnemo ispod naredbe čekaj (ms) 100 i klikom na strelicu odaberemo sličicu dijamant.

Kopiramo i naredbu čekaj (ms) 100 i umetnemo ispod druge sličice.

Blok sada izgleda ovako:

21.

Nakon animacije, želimo da učenici vide ispravno napisan glagole u preteritu. Obrisat ćemo zaslon naredbom izbriši zaslon  koju ćete naći u grupi Osnovno. Postavit ćemo je ispod petlje FOR (inače nam neće prikazati točan glagol).

22.

Ispod naredbe za brisanje zaslona iz grupe Osnovno odabrat ćemo naredbu prikaži znakovni niz “Hello!” i umjesto Hello! upisati ispravno napisan glagol u preteritu. Budući da nam je vrijednost varijable preterit iz bloka ako je gumb A pritisnut jednaka 0, moramo paziti koji smo nepravilni glagol tamo upisali, kako bismo mogli u ovom bloku upisati njegov oblik u preteritu.

Na sljedećoj slici vidjeti ćete kako izgledaju oba bloka naredbi.

Sada trebamo proširiti petlju IF-THEN, jer imamo 5 nepravilnih glagola, a ne samo 1 i trebamo 5 slučajnih brojeva.  Klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka IF-THEN otvaramo oblačić u kojem dodajemo ELSE IF opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else-if naredbi koliko ima pravilnih glagola u programu (u ovom primjeru dodano je 5 glagola).

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if-then.

Nakon zatvaranja oblačića, dobit ćete ovakav program:

23.

Koristit ćemo opciju duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili naredbu.

I blok za animaciju.

Te blokove za prikaz glagola u preteritu i brisanje ekrana (za opis postupka pogledajte korak 20. iz ove upute).

Sve duplicirajte 4 puta, a u bloku naredbi preterit = 0 promijenite brojeve ( brojevi idu od 0-4) i ne zaboravite promijeniti glagole.

Cjelokupni program na kraju izgleda ovako:

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.