Brzina

Preračunavanje mjerinih jedinica

Najjednostavnije rečeno, brzina je fizikalna veličina koja nam govori koji put možemo prijeći u nekom vremenskom intervalu.  Iako je mjerna jedinica za brzinu (u SI sustavu) metar u sekundi (m/s) uglavnom nam je lakše predočiti i pojmiti brzinu izraženu u drugoj, češće korištnoj, mjernoj jedinici – kilometar na sat (km/h).

Pretvaranje između ove dvije mjerne jedinice je jednostavno: znamo da je 1 km = 1000 m, a 1 sat = 3600 sekundi. No, najčešće taj izračun ne ide tako lako bez papira i olovke, kalkulatora ili micro:bita!

 

U nastavku je program za preračunavanje mjernih jedinica za brzinu na micro:bitu.

Program radi tako da pritiskom na pinove (P0, P1 i P2) postavite vrijednost brzine. Pritiskom na tipku A ta vrijednost dobiva mjernu jedinicu km/h uz prikaz koliko je to i u metrima u sekundi. Pritiskom na tipku B početno postavljena vrijednost dobiva mjernu jedinicu m/s te prikazuje koliko je to u km/h. Protresanjem micro:bita brzina se postavlja na nulu.

Program izradio: Hrvoje Ćosić

Tekstualne i slikovne upute

Putem web preglednika otvorite Microsoft Block Editor (poveznica: https://makecode.microbit.org/ ).

Prikazat će se sučelje kao na slici.

Na početku napravite varijablu brzina. U naredbu on start stavite set item to 0 iz kategorije Variables i umjesto item izaberite brzina.

Iz kategorije Input uzmite naredbu on shake i unutar nje postavite varijablu brzina.

Iz kategorije Input uzmite naredbu on pin pressed i unutar nje stavite naredbu change item by 0 . Item ponovo zamijenite s varijablom brzina, a nulu sa 100. Ispod toga dodajte naredbu clear screen i show number za prikaz vrijednosti brzine.

Isti postupak ponovite za P1 i P2 ali zamijenite 100 s 10, odnosno 1.

Nakon unosa brzina trebate izabrat će te brzinu.  Napravite varijable m/s (metar po sekundi) i km/h (kilometar po sekundi). Unutar naredbe on button A pressed postavite set item to 0 i umjesto item izaberite m/s. Umjesto nule ubacite naredbu za dijeljenje iz kategorije Math.

Umjesto prve nule postavite naredbu za množenje iz kategorije Math, a umjesto druge 3600. Unutar naredbe za množenje smjestite varijablu brzina i pomnožite 1000.

Dodajte naredbu show string iz kategorije Basic i unutar nje stavite naredbu join iz kategorije Text.

Naredbu join treba proširiti tako da kliknete na kotačić u gornjem lijevom kutu i dodate item.

U prvi item dodajte varijablu brzina. U drugi dodajte naredbu za upis teksta iz kategorije Text i upišite km/h. Istu stvar ponovite u trećem itemu, ali napišite =. U četvrtom ubacite varijablu m/s , a u petom text  m/s.

Duplicirajte naredbu on button A pressed i promijenite ga u on button B pressed. Zamijenite sve km/h u m/s i zamijenite 3600 za 1000 i obrnuto da bi formula funkcionirala.

Gotov program je prikazan na slici.

Drugi micro:bit projekti