Robotika

mBot

Senzor za boju - uvod

Senzor za boju - prepoznavanje različitih nijansi boja

Senzor za boju - zaustavljanje na crvenoj

Senzor za temperaturu i vlažnost - uvod

Senzor za temperaturu i vlažnost - praćenje promjene temperature

Komunikacija između robota – uspori i vrati se unatrag

Usporavanje i zaustavljanje kod prepreke

Korištenje blokova

Upravljanje tipkovnicom preko bluetootha

Sviranje ovisno o svjetlu

Kretanje ovisno o svjetlu

Prati svjetlo

Ispisivanje poruke na LED zaslonu

Provjera vrijednosti svjetlosnog senzora

Show face number – vrijednost svjetlosnog senzora

Show drawing

Show face number – udaljenost od prepreke

Show face character – praćenje crte

Show face character

Show face number – vrijednost senzora za praćenje linije

Show face number

Praćenje bijele linije na crnoj podlozi iznutra

Praćenje bijele linije na crnoj podlozi s desne strane

Praćenje bijele linije na crnoj podlozi s lijeve strane

Praćenje crne linije s desne strane

Praćenje crne linije s lijeve strane

Praćenje crte dok ne dođe do prepreke

Kretanje po kružnici

Obilazak mBota oko stolice

Obilazak oko stolice uz pomoć ultrazvučnog senzora

Kretanje mBota u osmici

Tipkalo i zvuk

Tipkalo i svjetlo

Kretanje mBota u pravokutni trokut

Kretanje mBota u jednakostranični trokut

Izmjenično paljenje i gašenje pojedine LED diode

Izmjenično paljenje i gašenje pojedine LED diode do pritiska tipkala

Pjesmica “I love you”

„Ne diraj mog mBota“

„Spusti me!“

Oprez, visoko!

Svjetlosni senzor

mBot tulumari dok se ne upali svijetlo

„Svjetlo se svjetlom vraća“

Neprestano izbjegavanje prepreke

mBot – praćenje promjene temperature

Zadatak

Korištenjem senzora za temperaturu i vlažnost, izradite program kojim će vam mBot pokazivati kad je temperatura narasla iznad 30 stupnjeva.

Rješenje

Objašnjenje

U if then else naredbi definiran je uvjet kojim se ispituje je li vrijednost temperature manja od 30 stupnjeva (if humiture sensor Port1 temperature < 30). Ako je taj uvjet ostvaren, mBot svijetli plavo (set led on board red 0 green 0 blue 150), inače svijetli crveno (set led on board red 150 green 0 blue 0). S obzirom na to da su sve naredbe smještene u forever petlji, mBot će svjetlećim diodama pokazati kad dođe do promjene u temperaturi.

 

 

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu”. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu.”