Pokretna kasica prasica

CTK Sisak

Ideja nam je bila da napravimo pokretnu kasicu prasicu koja bi se vozila gradom te bi je prolaznici i korisnici zaustavili i obavili prijenos novaca.

Mbot je u ovom slučaju kasica prasica,a prijenos novaca obavljamo preko microbitova.

Video snimka

Priprema opreme

Ploča na kojoj smo predstavili rad naše kasice.Ima crne rubove koja nam služi kao granica koju mbot ne smije prijeći.

Tri microbita koje svatko od nas ima i pomoću njih upravljamo glavnim microbitom koji se nalazi na mbotu.

Upaljeni microbitovi koji na početku govore koji je čiji microbit i stanje novaca.

Mbot na kojeg je stavljen glavni microbit pomoću kojeg obavljamo prijenose novaca i koji čuva naše novce.

Programiranje

Odabir grupe između microbitova.Postavljanje varijabli računa na početne vrijednosti.

Ako je stanje računa 0 novčića,onda se na Microbitu prikazuje sličica X i početno slovo vlasnika tog računa.

Ako je na računu iznos veći ili manji od 0 prikazuje se početno slovo imena vlasnika i njegovo stanje računa napisano brojem.

Prilikom komunikacije između Microbitova,izmjenjuje se ime(vlasnika računa) i broj(broj predstavlja tipku A ili B).

Ako je pritisnuto slovo A ili B novac se podiže odnosno uplaćuje na račun.

Postavi Microbit u grupu za komunikaciju 1.Postavi početno stanje računa na 5 novčića te prikaži string koji predstavlja ime vlasnika računa.

Pritiskom tipke A novac skidamo sa računa,a pritiskom tipke B novac se uplaćuje na račun.

Microbit prikazuje brojčano stanje novčića koje vlasnik ima kod sebe.

Program se pokreće pritiskom na gumb koji se nalazi na mbotu.

Poslije pokretanja, program ulazi u forever petlju koja omogućuje da se program cijelo vrijeme izvršava.

U slučaju da se mbotu priđe na određenu daljinu, ultrazvučni senzor će nas prepoznati i upaliti zeleno svijetlo,a mbot će stati.

Kada smo gotovi sa microbit dijelom, pritiskom na gumb na mbotu, mbot će se nastaviti kretati i ugasiti zeleno svijetlo.

Ako mbot dođe do crnog ruba, infracrveni senzor će prepoznati crnu boju, stati, upaliti crveno svijetlo, kretati se unazad i okrenuti, pa onda nastaviti se kretati dalje.

U slučaju da nismo zaustavili mbot pomoću ultrazvučnog senzora ili mbot nije došao do crnog ruba,kretati će se lagano u desno i treptati plavom bojom.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 3. micro:bit je ovdje.

Autori

Projekt su izradili Marin Prosenjak, Martin Dužić i Sara Tatić uz mentorstvo Ivana Sablića iz CTK Sisak.

Drugi projekti