Informatika i micro:bit - 6.razred

Uputa za učitelje

 

Petlja s uvjetom – primjena programiranja

Naučite kako pomoću micro:bita možemo primijeniti programiranje za ispis parnih i neparnih brojeva kao i višekratnike zadanih brojeva. Pritiskom na tipku A, na zaslonu se ispisuju parni brojevi od 1 do 10. Pritiskom na tipku B, na zaslonu se ispisuju neparni brojevi od 1 do 10. Istovremenim pritiskom na tipke A i B na zaslonu se ispisuju svi višekratnici broja 3 manji od  20. Protresemo li micro:bit na zaslonu se ispisuju svi višekratnici broja 5 manjim od 20, ali unatrag.

Korištenje s učenicima

Predmet  Informatika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1.
Nastavna cjelina  Rješavanje problema i programiranje
 Tema  Primjena programiranja
Ključne riječi  FOR petlja, korak FOR petlje, varijabla
Ideja i izrada materijala  Alma Šuto

Ova vježba se radi nakon što su učenici naučili primijeniti FOR petlju za ispis niza brojeva bez dodatnih uvjeta. Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na:

  • Jedan je da vježbaju samostalno kod kuće, na način prikazazan u video snimci
  • Na redovnoj nastavi
  • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće. Npr. učenicima možemo reći da pomoću micro:bita izrade nove programe koji ispisuju nizove brojeva sa nekim novim uvjetima, spreme programsko rješenje te ga pošalju učitelju e-mailom ili prilože u svoju OneNote bilježnicu ili podjele sa učiteljem koristeći OneDrive. Pritom učenik prvo treba pomoću micro:bita provjeriti rješenje, pa ga tek potom spremiti i dijeliti s učiteljem.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradimo program pomoću kojeg možemo ispisivati parne brojeve, neparne brojeve i višekratnike zadanog broja. Ponovimo: definiranje varijable, prednosti primjene petlje, određivanje početne i završne vrijednost petlje. Usput naučimo: korištenje  IF-THEN-ELSE naredbi. Program treba raditi tako da:

  1. Pritiskom na tipku A, na zaslonu se ispisuju parni brojevi od 1 do 10.
  2. Pritiskom na tipku B, na zaslonu se ispisuju neparni brojevi od 1 do 10.
  3. Istovremenim pritiskom na tipke A i B na zaslonu se ispisuju svi višekratnici broja 3 od 1 do 20.
  4. Protresemo li micro:bit na zaslonu se ispisuju svi višekratnici broja 5 od 1 do 20.

Program je moguće pokretati neograničen broj ponavljanja. Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Iz skupine Ulaz izaberemo naredbu ako je gumb A pritisnut.

Korak 2

Naučili smo izraditi program koji prikazuje brojeve u zadanom nizu, po jedan, pomoću FOR PETLJE. Pritiskom na tipku A pokrenut ćemo FOR petlju koja će ispisati samo parne brojeve između  1 i 10.  FOR petlja se sastoji od početne vrijednosti (0), varijable „n“  koju upotrebljavamo za pohranu vrijednosti brojača, te krajnje vrijednosti (4) FOR petlje. Prolaskom kroz petlju zadani broj ponavljanja (5), vidjeti ćemo ispis vrijednosti na micro:bitu (2, 4, 6, 8, 10). Blok pause definira vrijeme (100) između prolaska kroz petlju u milisekundama(ms). Zadnja naredba briše zaslon micro:bita.

Korak 3

Iz skupine Ulaz izaberemo naredbu ako je gumb A pritisnut, kliknemo na strelicu pokraj A i izaberemo B. Sve što ćemo ugnijezditi unutar ove naredbe, izvršit će se kad na micro:bitu stisnemo gumb B.

Korak 4

Pritiskom na tipku B pokrenut ćemo FOR petlju koja će ispisati samo neparne brojeve između  1 i 10.  FOR petlja se sastoji od početne vrijednosti (0), varijable „n“  koju upotrebljavamo za pohranu vrijednosti brojača, te krajnje vrijednosti (4) for petlje. Prolaskom kroz petlju zadani broj ponavljanja (5), vidjeti ćemo ispis vrijednosti na micro:bitu (1, 3, 5, 7, 9). Blok pause definira vrijeme (100) između prolaska kroz petlju u milisekundama (ms). Kako ne želimo prikaz negativnih brojeva petljom IF_THEN_ELSE je zaustavljen ispis negativnih brojeva .Zadnja naredba briše zaslon micro:bita.

Korak 5

Iz skupine Ulaz izaberemo naredbu ako je gumb A pritisnut, kliknemo na strelicu pokraj A i izaberemo A+ B. Sve što ćemo ugnijezditi unutar ove naredbe, izvršit će se kad na micro:bitu istovremeno stisnemo gumb A i B. Istovremenim pritiskom na dvije tipke A i B pokrenut ćemo for petlju koja će ispisati samo  brojeve djelitelje broja 3 i to između  1 i 20.  FOR petlja se sastoji od početne vrijednosti (0), varijable „n“  koju upotrebljavamo za pohranu vrijednosti brojača, te krajnje vrijednosti (5) FOR petlje. Prolaskom kroz petlju zadani broj ponavljanja (6), vidjeti ćemo ispis vrijednosti na micro:bitu (3, 6, 9, 12, 15, 18). Blok pause definira vrijeme(100) između prolaska kroz petlju u milisekundama (ms). Zadnja naredba briše zaslon micro:bita.

Korak 6

Iz skupine Ulaz izaberemo naredbu ulaz na tresti.

Korak 7

Protresemo micro:bit i pokrenut ćemo FOR petlju koja će ispisati samo  brojeve višekratnike broja 5 i to od najvećeg prema najmanjem počevši od broja 20.  FOR petlja se sastoji od početne vrijednosti (0), varijable „n“  koju upotrebljavamo za pohranu vrijednosti brojača, te krajnje vrijednosti (20) for petlje. Prolaskom kroz petlju zadani broj ponavljanja (5), vidjeti ćemo ispis vrijednosti na micro:bitu (20, 15, 10, i 5). Blok pause definira vrijeme(100) između prolaska kroz petlju u milisekundama (ms). Kako nula nije djelitelj broja 5  petljom IF_THEN_ELSE je zaustavljen ispis broja nula. Zadnja naredba briše zaslon micro:bita.

Gotov program

Link za preuzimanje

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.