Perfekt nepravilnih glagola – Njemački jezik (redovna i izborna nastava)

Uputa za učitelje

Perfekt nepravilnih glagola

Naučimo kako pomoću micro:bita možemo vježbati nepravilne glagole u perfektu tako da ih učenici upotrijebe za stvaranje rečenice.

Korištenje s učenicima

Predmet Njemački jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1. i 2.
Nastavna cjelina Perfekt, nepravilni glagoli
 Tema Perfekt, nepravilni glagoli
Ključne riječi Perfekt, nepravilni glagoli
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Ovim programom pomoću micro:bita možemo vježbati nepravilne glagole u passe compose glagoskom vremenu. Važno je napomenuti da smanjivanjem ili povećavanjem broja glagola program možete prilagoditi potrebama svojih učenika. Dodatan zadatak može biti da učenici nakon što utvrde jesu li glagol ispravno konjugirali u 1. licu passe compose, konjugiraju i u preostalim licima jednine i množine, zapišu u bilježnicu (provjeru točnosti možete izvršiti vi ili učenici uz pomoć literature).

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – za ponavljanje i vježbanje gradiva
  • Samostalno kod kuće – npr. samo nepravilne glagole koje treba naučiti napamet
  • Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi
  • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg ćemo vježbati i ponoviti nepravilne glagole u perfektu njemačkog jezika. Usput naučimo raditi s varijablama, petljom s uvjetom (if-then-else) te slučajnim odabirom (random): definiranje varijable, postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost. Koristiti ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da:

Nakon što protresemo micro:bit, na zaslonu se ispisuje jedan nepravilni glagol u perfektu. Učenik tada treba osmisliti neku rečenicu u kojoj će upotrijebiti taj glagol sa pomoćnim glagolom. Nakon što je rečenica napisana, ponovnim protresanjem micro:bita ispisuje se novi nepravilni glagol u perfektu. Radnja se ponavlja dok se ne iscrpe svi nepravilni glagoli iz programa.

Program se izrađuje u MakeCode Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

KORACI IZRADE

1.

Iz grupe Ulaz umetnemo ulaz na tresti. Program će započeti kada protresemo micro:bit.

2.

U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude “slucajni-broj” (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo “slucajni-broj”.

3.

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to 0. U njoj ćemo izvršiti dvije izmjene. Prvo kliknemo na strelicu pokraj ITEM i izaberemo varijablu “slucajni-broj”. Drugo, iz skupine Math dovucite naredbu pick random 0 to 4 i broj 4 promijenite u 7.

Zašto smo podesili pick random 0 to 7 ako imamo 8 glagola, tj. 8 mogućih izbora? Budući da micro:bit ne raspoznaje riječi kao što to mi radimo, svakoj riječi (glagolu) pridružujemo vrijednost iskazanu u broju. Kako računalo počinje brojati od 0, tako jedan glagol ima pridružen broj 0, drugi ima 1, a treći broj 2… i tako do 7. Naredba pick random će nasumično prikazati jedan od 8 glagola svaki puta kad protresemo micro:bit (postoji i mogućnost da se neki glagoli ponove više puta!).

4.

Sada trebamo u program dodati uvjetnu naredba if – then – else koja će ispitati postavljeni uvjet. Iz grupe naredbi Logic odaberite blok IF-THEN-ELSE.

Naredba IF –ispituje da li je vrijednost varijable slucajni-broj jednaka 0 – iz bloka LOGIC odaberite naredbu 0=0 i ugnijezdite je u polje true u petlji IF.

5.

U polje prve 0 u naredbi jednakosti umetnite varijablu slucajni-broj koju ćete pronaći u grupi Variables.

 

Ako je vrijednost varijable slucajni-broj koju je odabrala naredba pick random zaista jednaka vrijednosti 0, tada ćemo (u dijelu petlje THEN) pomoću naredbe prikaži znakovni niz Hello! ispisati prvi nepravilni glagol (upišite ga umjesto teksta Hello!).

 

6.

Tako smo dobili glagol koja se prikazuje ako slučajni broj bude 0. Sada trebamo proširiti petlju IF-THEN. Klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka IF-THEN otvorit ćemo oblačić da bismo dodali ELSE IF opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

 

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else-if naredbi koliko glagola želite dodati u program (u ovom primjeru dodano je 8 glagola).

 

 

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if-then.

Nakon zatvaranja oblačića, dobit ćete ovakav program:

Naredba ELSE IF ponovno ispituje uvjet – ako je vrijednost varijable jednaka 1, tada ispisuje na zaslonu drugi nepravilni glagol.

7.

Sada ćemo koristiti opciju duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili naredbu za jednakost i varijablu slucajni-broj (na taj način štedimo vrijeme).

8.

Broj nula u drugom polju jednakosti promijenit ćemo u 1, a na isti način kopirat ćemo naredbu prikaži znakovni niz i upisati drugi glagol po izboru.

9.

Ponavljamo postupak iz koraka 7. i 8. onoliko puta koliko glagola želite (u ovom primjeru ih je 8) – ne zaboravite svaki puta promijeniti vrijednost slucajnog-broja (ide od 0 – 7) i upisati novi glagol!

Na kraju trebate dobiti ovakav program:

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.