Pametni stan

Elektrostrojarska škola

Aplikacija pametne rasvjete u ovom radu namijenjena je za manje stanove i za samce. Pokriva dnevnu, spavaću i radnu sobu, a radi na način opisan u nastavku. Ulaskom u stan prvo se aktivira reed senzor S1 a nakon njega optička prepreka S2 (izvedena pomoću lasera i fotoosjetljivog otpornika) što dovodi do uključenja rasvjete u dnevnoj sobi (RGB dioda H1). U dnevnoj sobi se rasvjeta može uključiti ili isključiti tipkalom S3. Izlaskom iz stana prvo se aktivira optička prepreka S2 a zatim i reed senzor S1 što dovodi do isključenja rasvjete H1 u dnevnoj sobi. U spavaćoj sobi se glavna lampa (LED H2) može uključiti ili isključiti pljeskom pomoću senzora S4 koji se aktivira na zvuk, a noćna lampica (LED H3) pritiskom na senzor dodira S5. Ulaskom u radnu sobu aktivira se senzor za prepreke S6 koji uključuje glavnu lampu (LED H4) i lampicu na radnom stolu (LED H5) ali samo ako je razina osvijetljenosti preniska. Razina osvijetljenosti detektira se fotoosjetljivim otpornikom S7. Svim svjetlima može se upravljati i preko interneta pomoću Blynk aplikacije na mobitelu.

Izrada projekta

Spojeno prema shemi.

Mobilna aplikacija

Svi buttoni su kao sklopke.

Shema projekta

Spojeno kao na slici

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*#include 
#include 
#include 

// definicija pinova senzora i LED dioda
#define S1_REED 0
#define S4_MIC 1
#define S3_BTN 2
#define R_H1 3
#define G_H1 4
#define B_H1 5
#define H2 6
#define H3 7
#define H4 8
#define H5 9
#define S6_AVOID 10
#define S5_TOUCH 11
#define S2_LASER 12
#define S2_LDR A5
#define S7_LDR A6

// token za autentifikaciju s Blynk aplikacijom
char auth[] = "1bb0f92a8a0a4268baedcfda23338d1e";

// naziv i lozinka WIFI mreže
char ssid[] = "AUT";
char pass[] = "AUT0205977";

int S3_stanje = 0, S4_stanje = 0, S5_stanje = 0, S6_stanje = 0, S7_val; // varijable stanja senzora
int cnt = 0;

// uključivanje/isključivanje lampe H2 preko Blynk aplikacije
BLYNK_WRITE(V1)
{
 int pinValue = param.asInt(); // pridruživanje vrijednosti pina V1 varijabli
 if (pinValue == HIGH) S4_stanje = 1;
 else S4_stanje = 0;
}

// uključivanje/isključivanje lampice H3 preko Blynk aplikacije
BLYNK_WRITE(V2)
{
 int pinValue = param.asInt(); // pridruživanje vrijednosti pina V2 varijabli
 if (pinValue == HIGH) S5_stanje = 1;
 else S5_stanje = 0;
}

// uključivanje/isključivanje lampica H4 i H5 preko Blynk aplikacije
BLYNK_WRITE(V3)
{
 int pinValue = param.asInt(); // pridruživanje vrijednosti pina V2 varijabli
 if (pinValue == HIGH) S6_stanje = 1;
 else S6_stanje = 0;
}void setup()
{
  // Debug konzola
 SerialUSB.begin(9600);
 
 // inicijalizacija ulaznih i izlaznih pinova
 pinMode(S1_REED,INPUT);
 pinMode(S4_MIC,INPUT);
 pinMode(S3_BTN,INPUT);
 pinMode(S6_AVOID,INPUT);
 pinMode(S5_TOUCH,INPUT);
 pinMode(R_H1,OUTPUT);
 pinMode(G_H1,OUTPUT);
 pinMode(B_H1,OUTPUT);
 pinMode(H2,OUTPUT);
 pinMode(H3,OUTPUT);
 pinMode(H4,OUTPUT);
 pinMode(H5,OUTPUT);
 pinMode(S2_LASER,OUTPUT);

 // povezivanje s Blynk aplikacijom
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
 // pokretanje Blynk-a
 Blynk.run();
 
 // dnevna soba
 // uključenje/isključenje glavne lampe H1
 if (digitalRead(S3_BTN) == HIGH){  // ako je detektiran pritisak
  if(S3_stanje == 0){        // i ako je stanje senzora 0
   S3_stanje = 1;         // stanje senzora postavi na 1
  } else {             // inače
   S3_stanje = 0;         // je stanje senzora 0
  }
  delay(100);            // pauza od 100ms
 }
 if (S3_stanje == 0){
  digitalWrite(R_H1, 0);       // postavi LED diodu
  digitalWrite(G_H1, 0);       // postavi LED diodu
  digitalWrite(B_H1, 0);       // postavi LED diodu
 } else {
  digitalWrite(R_H1, 100);       // postavi LED diodu
  digitalWrite(G_H1, 100);       // postavi LED diodu
  digitalWrite(B_H1, 100);       // postavi LED diodu
 }
 


 // spavaća soba
 
 // uključenje/isključenje glavne lampe H2
 if (digitalRead(S4_MIC) == HIGH){  // ako je detektiran zvuk
  if(S4_stanje == 0){        // i ako je stanje senzora 0
   S4_stanje = 1;         // stanje senzora postavi na 1
  } else {             // inače
   S4_stanje = 0;         // je stanje senzora 0
  }
  delay(100);            // pauza od 100ms
 }
 digitalWrite(H2, S4_stanje);    // postavi LED diodu na stanje senzora

 // uključenje/isključenje noćne lampice H3
 if (digitalRead(S5_TOUCH) == HIGH){ // ako je detektiran dodir
  if(S5_stanje == 0){        // i ako je stanje senzora 0
   S5_stanje = 1;         // stanje senzora postavi na 1
  } else {             // inače
   S5_stanje = 0;         // je stanje senzora 0
  }
  delay(200);            // pauza od 200ms
 }
 digitalWrite(H3, S5_stanje);    // postavi LED diodu na stanje senzora


 // radna soba
 S7_val = analogRead(S7_LDR);   // čitanje vrijednosti senzora
 
 // uključenje/isključenje lampica H4 i H5
 // provjera prolaska
 cnt = 0;
 for(int i=0; i<10; i++){ if (digitalRead(S6_AVOID) == LOW) cnt++; else cnt--; delay(10); } if (digitalRead(S6_AVOID) == LOW && cnt >=5){ // ako je detektiran ulazak
  if(S6_stanje == 0){        // i ako je stanje senzora 0
   S6_stanje = 1;         // stanje senzora postavi na 1
  } else {             // inače
   S6_stanje = 0;         // je stanje senzora 0
  }
  delay(100);            // pauza od 200ms
 }
 
 if(S7_val < 750) {         // ako je vrijednost senzora manja od 750
  digitalWrite(H4, S6_stanje);   // postavi LED diodu na stanje senzora
  digitalWrite(H5, S6_stanje);   // postavi LED diodu na stanje senzora
 }
 else {                // inače
  digitalWrite(H4, LOW);      // isključi LED diodu
  digitalWrite(H5, LOW);      // isključi LED diodu
 }

}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Leo Žugec i Karlo Žuti uz mentorstvo Krunoslava Grudičeka iz Elektrostrojarske škole.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.

Drugi projekti

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Zvučna rasvjeta

Zvučna rasvjeta

Pametna rasvjeta za stan

Pametna rasvjeta za stan

Ambijetalno svjetlo

Ambijetalno svjetlo

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Solarna energija

Solarna energija

Svjetlo u tami

Svjetlo u tami

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Policijska sirena i oznaka Starta

Policijska sirena i oznaka Starta

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Pali – gasi

Pali – gasi

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Anti-theft

Anti-theft

Connect IT Pametni hodnik

Connect IT Pametni hodnik

Protuprovalni sustav

Protuprovalni sustav

Pametni stan

Pametni stan

Pametni tanjurić za šalicu

Pametni tanjurić za šalicu

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća

Pametna kuća

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametne osvijetljene stube

Pametne osvijetljene stube

Svijetliš u noći

Svijetliš u noći

Careduino

Careduino

Rainclock

Rainclock

Pljeskalica

Pljeskalica

Zebra

Zebra

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Signalizacija

Signalizacija

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Svjetlo za ugođaj

Svjetlo za ugođaj

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Pametna ulična rasvjeta

Pametna ulična rasvjeta

Neka bude svjetlo

Neka bude svjetlo

Emotion light

Emotion light

Gasi letriku!

Gasi letriku!

Svjetlosni komunikator

Svjetlosni komunikator

iHouse

iHouse

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta kuće

Pametna rasvjeta kuće

Model kuće s pametnom rasvjetom

Model kuće s pametnom rasvjetom

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Pametna budilica

Pametna budilica

Ambijentalna rasvjeta

Ambijentalna rasvjeta

Pametna garaža

Pametna garaža

Laserski brojač ljudi

Laserski brojač ljudi

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Rasvjeta u igraonici

Rasvjeta u igraonici

Svjetionik

Svjetionik

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

Arduino smart light switch

Arduino smart light switch

Slabo pokretne osobe

Slabo pokretne osobe

RGB mixer

RGB mixer

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Zujalica i svjetlo na senzor

Zujalica i svjetlo na senzor

Žuta i zelena soba

Žuta i zelena soba

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Ako upališ, ugasi!

Ako upališ, ugasi!

Upozorenje na upaljena svjetla

Upozorenje na upaljena svjetla

GPS rasvjeta

GPS rasvjeta

RGB svjetlo

RGB svjetlo

Pametan parking

Pametan parking

Priprema, pozor, sad

Priprema, pozor, sad

Disco light

Disco light

Aurora Borealis

Aurora Borealis

Pametni hladnjak

Pametni hladnjak

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta u kući

Pametna rasvjeta u kući

Noćna rasvjeta

Noćna rasvjeta

Noćni prozor

Noćni prozor

Otvori me, zatvori me

Otvori me, zatvori me

House and garden lights

House and garden lights

IOT_Rasvjeta_4

IOT_Rasvjeta_4

Smart rasvjeta

Smart rasvjeta

IOT-Stubišni automat

IOT-Stubišni automat

Lego Arduino pametna rasvjeta

Lego Arduino pametna rasvjeta

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_1

IOT_Rasvjeta_1

Svjetlo za bicikl

Svjetlo za bicikl