Pametna štednja s fuzijom bankomata

OŠ Vladimira Nazora Daruvar

Pametna štednja s fuzijom bankomata, moguće je odabrati A -želimo li staviti novac u kasicu, i tada dobijemo pozitivan odgovor, a ako odaberemo B – podići novac – dobijemo poruku da to nije dobra odluka i da se obratimo bankaru.

Video snimka

Priprema opreme

Korištena su 2 BBC micro:bita, i napravljena je kasica od lego kockica.

Prvi micro:bit koristi banka, odnosno kasica i odobrava može li se pristupiti kasici.

Kada odobri pristup, korisnik može na svo microbitu izabrati opciju A ili B.

Opcija A ispisuje poruku da je to dobra odluka.

Opcija B ispisuje poruku da to nije dobra odluka i da se treba obratiti Bankaru.

Programiranje

Prvi microbit je program banke, on dopušta komunikaciju drugom microbitu, prima odgovor i daje povratnu informaciju.

Drugi microbiti koristi štediša, kada mu kasica omogući odgovor, bira između dviju opcija A – štednja, B-podizanje novca, izabrani odgovor šalje se prvom microbitu.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

Autori

Projekt su izradili Jakov Koprek i Šimun Njegovac uz mentorstvo Alenke Njegovac iz OŠ Vladimira Nazora Daruvar.

Drugi projekti