Pametna rasvjeta

Elektrostrojarska škola

Jedna od ideja ove pametne kuće bila je informacija. Drugim riječima da znamo ako nam se zapali nešto u kuhinji, a mi smo u dnevnom boravku i onda se upali LED dioda koje je u dnevnom boravku i tako brže poduzmemo mjere da spriječimo daljnji požar. RGB dioda i gumb ZABAVA služe tome da kad se pritisne gumb i senzor zvuka koji se nalazi u dnevnom boravku detektira zvuk i uključi RGB LED diodu. U sobi palimo i gasimo svjetlo pomoću gumba ili s pljeskom. U hodniku svjetlo palimo pomoću senzora za dodir ili na aplikaciji Blynk. Kada se vani pojavi magla vani se uključi LED dioda za maglu ili na aplikaciji Blynk. Kada padne mrak vani se uključi LED dioda i još možemo pomoću tipkala uključivat/isključivat LED diodu. Sve LED diode koje se nalaze u prostorijama a da nisu za informacije možemo uključivat/isključivat u aplikaciji Blynk.

Izrada projekta

Dio kuće.

Mobilna aplikacija

KUHINJA Pritiskom na tipku on/off uključujemo ili isključujemo rasvjetu u kuhinji. Drugi mali kvadratić “KUHINJA” povezan je sa senzorom požara pa ako dođe do požara u kvadratiću dobivamo informaciju da se nešto zapalilo u kuhinji. DNEVNA SOBA Pritiskom na tipku on/off uključujemo ili isključujemo rasvjetu u dnevnoj sobi .U dnevnoj sobi nalazi se zvučni senzor kojeg uključujemo pritiskom tipke ON ispod “ZABAVA” .Nakon što uključimo taj senzor on počinje detektirati zvukove i glazbu te uključuje šarenu RGB diodu. HODNIK Pritiskom na tipku on/off uključujemo ili isključujemo rasvjetu u hodniku.
ZEBRA Zebra, odnosno RGB dioda nalazi se u sobi. Pomicanje velikog kružića po zebri dioda poprima različite spektre boja. SOBA Pritiskom na tipku on/off uključujemo ili isključujemo rasvjetu u sobi. TEMPERATURA I VLAGA ZRAKA Izvan kuće nalazi se senzor temperature i vlage zraka pa nam on u aplikaciji pokazuje temperaturu te količinu vlage u zraku. Kada je vlaga u zraku visoka, npr. Tijekom magle vani se uključuje svjetlo, a mi u malom kvadratiću “VLAGA” dobivamo informaciju da je vani magla odnosno visok postotak vlažnosti zraka.

Shema projekta

Mali senzor zvuka => A0 Senzor vatre => A1 Senzor dodira => A2 Tipkalo => A3 Fotootpornik => A4 DHT11 => A5 RGB LED dioda koja se nalazi u dnevnoj sobi => D0, D1, D2 RGB LED dioda koja se nalazi u sobi => D3, D4, D5 LED dioda za detekciju požara => D6 LED dioda u kuhinji => D7 LED dioda u dnevnoj sobi => D8 LED dioda u hodniku => D9 LED dioda u sobi => D10 LED dioda za detekciju magle => D11 LED dioda vani => D12 LED dioda vani za fotootpornik => D13

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*


#define BLYNK_PRINT Serial

#include 
#include 
#include 
#include "DHT.h"

#define virtualni_Pin V1
#define DHTPIN A6
#define DHTTYPE DHT11
int pinData = 0;

float h,t;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;

void myTimerEvent()
{
 h = dht.readHumidity();
 t = dht.readTemperature();
 Blynk.virtualWrite(V2, t);
 Blynk.virtualWrite(V3, h);
}

char auth[] = "e1a41cd8ce19476eba3e5af1667569ab";
const int sensorvatreMin = 0;   
const int sensorvatreMax = 1024;
int crvenapin = 2; // odabiremo pin na arduino za crvenu ledicu
int zelenapin = 1; // odabiremo pin na arduino za zelenu ledicu
int plavapin = 0; // odabiremo pin na arduino za plavu ledicu
int mjenjajboje;
int senzorzvukaveliki = A5;
int vrijednostSZV = 0;
int val;
int vrijednost;
int hodnik = 9; // ledica u hodniku 
int senzordodira = A2; // ulaz senzora dodira
int vrijednostSD = 0; // vrijednost senzora dodira
int svjetlost_vani = A4; // fotootpornik spojen je na analogni ulaz 4
int vrijednost_svijetlosti_vani = 0; // vrijednost postavljamo na 0
int led_vani = 13; // ledica koja se nalazi vani
int dnevna = 0;
int tipkalo = A3;
int vanjska_ledica = 12;
int stanje = HIGH;
int citaj;
int prije = LOW;
int senzorZvukaMali = A0; // senzor je spojen na analogni ulaz 0
int ledicaUsobi = 10; // ledica se nalazi u sobi 
int stanje1 = HIGH; //potrebna varijabla za uključivanje/isključivanje ledice u sobi
int citaj1; //potrebna varijabla za uključivanje/isključivanje ledice u sobi
int prije1 = LOW; //potrebna varijabla za uključivanje/isključivanje ledice u sobi

long time = 0;
long vrijeme = 200;
long vrijeme1 = 200;

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "Buducnost";
char pass[] = "25C98F16R";
BLYNK_WRITE(V1){
 if (param.asInt()){
  dnevna = 1;
  
 }
 else {
  dnevna = 0;
 }
}
void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);
pinMode(6, OUTPUT); // Ledica za detekviju požara
 pinMode (crvenapin, OUTPUT);
 pinMode (plavapin, OUTPUT);
 pinMode (zelenapin, OUTPUT);
 pinMode (senzorzvukaveliki, INPUT);
 pinMode (hodnik, OUTPUT);
 pinMode(senzordodira, INPUT);
 pinMode(led_vani, OUTPUT);
 pinMode(tipkalo, INPUT);
 pinMode(vanjska_ledica, OUTPUT);
 pinMode(senzorZvukaMali, INPUT);
 pinMode(ledicaUsobi, OUTPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 timer.setInterval(1000L, myTimerEvent);
 dht.begin();
}

void loop()
{
 
 Blynk.run();
 timer.run();
 int sensorReading = analogRead(A1); // senzor je spojen na analogni ulaz 1
 int range = map(sensorReading, sensorvatreMin, sensorvatreMax, 0, 3);
 
 
 switch (range) {
 case 0:  // vatra u blizini od 50 cm
  Serial.println("** Close Fire **");
  digitalWrite(6, HIGH);
  Blynk.virtualWrite(V0, HIGH); //Ledica da se može na mobitelu vidjet ako dođe do vatre
  break;
 case 1:  // vatra u blizini od 50-80
  Serial.println("** Distant Fire **");
  digitalWrite(6, LOW);
  Blynk.virtualWrite(V0, LOW);
  break;
 case 2:  // nema vatre
  Serial.println("No Fire");
  digitalWrite(6, LOW);
  Blynk.virtualWrite(V0, LOW);
  break;
 }
 delay(1); 
 vrijednostSZV = digitalRead(senzorzvukaveliki);
 if(vrijednostSZV == HIGH && dnevna == HIGH)
 {
  Serial.println(vrijednostSZV);
  Serial.println(virtualni_Pin);
  for (vrijednost = 255; vrijednost> 0; vrijednost --)
 {
  analogWrite (2, vrijednost);
  analogWrite (1, 255-vrijednost);
  analogWrite (0, 128-vrijednost);
  delay (10);
  
 }
 for (vrijednost = 0; vrijednost <255; vrijednost ++)
 {
  analogWrite (2, vrijednost);
  analogWrite (1, 255-vrijednost);
  analogWrite (0, 128-vrijednost);
  delay (10);
  
 } 
 }
 else
 {
   analogWrite (2, 0);
  analogWrite (1, 0);
  analogWrite (0, 0);
  delay (10);
 }
 vrijednostSD = digitalRead (senzordodira);
 if (vrijednostSD == HIGH)
 {
  digitalWrite(hodnik, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite(hodnik, LOW);
 }
 vrijednost_svijetlosti_vani = analogRead(A4);
 Serial.println(svjetlost_vani);
 if(svjetlost_vani <= 600) { digitalWrite(led_vani, HIGH); } else { digitalWrite(led_vani, LOW); } citaj = digitalRead(tipkalo); if (citaj == HIGH && prije == LOW && millis() - time > vrijeme){
  if (stanje == HIGH)
  stanje = LOW;
  else
  stanje = HIGH;
  time = millis();
 }
 digitalWrite(vanjska_ledica, stanje);
 prije = citaj;
 citaj1 = digitalRead(senzorZvukaMali);
 if (citaj1 == HIGH && prije1 == LOW && millis() - time > vrijeme1){
  if (stanje1 == HIGH)
  stanje1 = LOW;
  else
  stanje1 = HIGH;
  time = millis();
 }
 digitalWrite(ledicaUsobi, stanje1);
 prije1 = citaj1;
 if (h >= 80){
  digitalWrite(11, HIGH);
  Blynk.virtualWrite(V4, HIGH);
 }
 else{
  digitalWrite(11, LOW);
  Blynk.virtualWrite(V4, LOW);
 }
}Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Rudolf-Leon Filip i Luka Sakač uz mentorstvo Krunoslav Grudiček iz Elektrostrojarska škola.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.

Drugi projekti

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Zvučna rasvjeta

Zvučna rasvjeta

Pametna rasvjeta za stan

Pametna rasvjeta za stan

Ambijetalno svjetlo

Ambijetalno svjetlo

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Solarna energija

Solarna energija

Svjetlo u tami

Svjetlo u tami

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Policijska sirena i oznaka Starta

Policijska sirena i oznaka Starta

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Pali – gasi

Pali – gasi

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Anti-theft

Anti-theft

Connect IT Pametni hodnik

Connect IT Pametni hodnik

Protuprovalni sustav

Protuprovalni sustav

Pametni stan

Pametni stan

Pametni tanjurić za šalicu

Pametni tanjurić za šalicu

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća

Pametna kuća

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametne osvijetljene stube

Pametne osvijetljene stube

Svijetliš u noći

Svijetliš u noći

Careduino

Careduino

Rainclock

Rainclock

Pljeskalica

Pljeskalica

Zebra

Zebra

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Signalizacija

Signalizacija

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Svjetlo za ugođaj

Svjetlo za ugođaj

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Pametna ulična rasvjeta

Pametna ulična rasvjeta

Neka bude svjetlo

Neka bude svjetlo

Emotion light

Emotion light

Gasi letriku!

Gasi letriku!

Svjetlosni komunikator

Svjetlosni komunikator

iHouse

iHouse

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta kuće

Pametna rasvjeta kuće

Model kuće s pametnom rasvjetom

Model kuće s pametnom rasvjetom

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Pametna budilica

Pametna budilica

Ambijentalna rasvjeta

Ambijentalna rasvjeta

Pametna garaža

Pametna garaža

Laserski brojač ljudi

Laserski brojač ljudi

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Rasvjeta u igraonici

Rasvjeta u igraonici

Svjetionik

Svjetionik

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

Arduino smart light switch

Arduino smart light switch

Slabo pokretne osobe

Slabo pokretne osobe

RGB mixer

RGB mixer

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Zujalica i svjetlo na senzor

Zujalica i svjetlo na senzor

Žuta i zelena soba

Žuta i zelena soba

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Ako upališ, ugasi!

Ako upališ, ugasi!

Upozorenje na upaljena svjetla

Upozorenje na upaljena svjetla

GPS rasvjeta

GPS rasvjeta

RGB svjetlo

RGB svjetlo

Pametan parking

Pametan parking

Priprema, pozor, sad

Priprema, pozor, sad

Disco light

Disco light

Aurora Borealis

Aurora Borealis

Pametni hladnjak

Pametni hladnjak

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta u kući

Pametna rasvjeta u kući

Noćna rasvjeta

Noćna rasvjeta

Noćni prozor

Noćni prozor

Otvori me, zatvori me

Otvori me, zatvori me

House and garden lights

House and garden lights

IOT_Rasvjeta_4

IOT_Rasvjeta_4

Smart rasvjeta

Smart rasvjeta

IOT-Stubišni automat

IOT-Stubišni automat

Lego Arduino pametna rasvjeta

Lego Arduino pametna rasvjeta

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_1

IOT_Rasvjeta_1

Svjetlo za bicikl

Svjetlo za bicikl