Pametna micro:bit kasica

Udruga za robotiku "Inovatic"

Pametna Micro:bit kasica koristi pametne i napredne funkcije Micro:bita. Potiče korisnika na štednju novca te mu olakšava korištenje kasice i praćenje uštede. Također zvučnim i slikovnim signalima motivara korisnika na štednju, ali ga i suzdružava od prijevremenog uzimanja novac.

Video snimka

Priprema opreme

Pripremimo sav potreban materijal i sredstva za rad koji će nam biti potrebni za izradu vježbe; kartonska kutija, četiri micro:bita sa baterijama, servo motor sa baterijama, elektronički zvučnik, gumice za zimnicu, matice i vijci, vodiči sa krokodil štipaljkama, dvostrana samoljepljiva traka, skalpel, odvijač, kutnik ili ravnalo.

Nakon pripreme materijala i sredstava za rad krenemo sa mjerenje i ocrtavanjem mjesta na gornjoj strani kutije gdje ćemo ugraditi micro:bitove i ostale dodatne elemente. Vodite računa da vam micro:bitovi nisu preblizu postavljeni u kutiji radi
manjeg prenošenja vibracija i bolje točnosti pri ubacivanju kovanica.

Pomoću skalpela ili nekog nožića pažljivo izrežemo predviđena mjesta na kutiji gdje će biti vidljivi samo ekrani (displeji) micro:bitova.

Također režemo utore za ubacivanje kovanica. Pažljivo i precizno rezati utore kovanica da kad kovanica prođe kroz njih da
obavezno nagne micro:bit prema dole kako bi detektirao promjenu nagiba i položaja.

Zatim bušimo provrte za gumice koje će pridržavati micro:bitove za kartonsku kutiju te provrte za pričvršćivanje zvučnika i servo motora. Umjesto provrta za matice i vijke možete koristiti odgovarajuće ljepilo.

Na izrezana i predviđena mjesta postavimo micro:bitove i stegnemo ih gumicama koje prvo provućemo kroz rupice na kutiji i kroz pinove na samoj pločici micro:bita. Zatim pričvrstimo vijcima i maticama servo motor i zvučnik (može se koristiti i odgovarajuće
ljepilo).

Sa donje strane poklopca kutije pomoću vijaka, matica i krokodilki povežemo servo motor i zvučnik sa središnjim micro:bitom. Crveni (+) vodić zvučnika spojimo na P1 pin, a crni (-) spojimo na GND pin.

Servo motor ima tri vodića. Crveni vodić (+) spojimo direktno sa plusom od dodatne baterije (5-9V), smeđi vodić (-) spojim na pin GND micro:bita i preostali treći vodić naračaste boje spojimo sa pinom P2 na micro:bitu. Minus od dodatne baterije spojimo na GND pin na micro:bitu.

Pomoću dvostrane samoljepljive trake zaljepimo kućišta baterija na slobodna mjesta kraj micro:bitova te spojimo kabele baterija u micro:bitove.

Programiranje

Na središnjem micro:bitu definiramo da prilikom pokretanja ON START postavi RADIO GRUPU na broj „1“ radi bežične komunikacije sa ostalim micro:bitovima.

Definiramo varijablu KUNA koja će poprimati dobivene brojčane vrijednosti u kunama od ostalih micro:bitova. Varijablu kuna postavimo na početku u nula.
Također definiramo da je SERVO MOTOR na pinu P2 u poziciji zatvorenoj sa vrijednosti nula.

Definiramo da prilikom primanja brojeva od drugih micro:bitova preko radio veze ispituje da li je jedan od sljedećih uvjeta ispunjen.

U prvom IF UVJETU program provjerava da li je primljeni broj jednak „2“.

Ukoliko je uvjet zadovoljavajući uključuje zvučnik spojen na pinu P1 da „pišti“ pola sekunde.

Nakon toga podiže vrijednost varijable KUNA za broj 2 te prikazuje na ekranu trenutnu ukupnu vrijednost varijable KUNA.

Zatim dodajemo još jedan IF logički uvjet unutar već postojećeg koji ispituje da li je trenutna vrijednost varijable KUNA veća ili jednaka broju 50.

Ukoliko je uvjet zadovoljavajući na displeju micro:bita se prikazuje smajlić, zvučnik „pišti“ tri sekunde te se servo motor okreće u poziciju od 90 stupnjeva koja otvara otvor za uzimanje kovanica.

Nakon što smo definirali ponašanje micro:bita nakon što primi preko radio veze broj 2 „dvije kune“ isti postupak sa istim nizom naredbi pozovemo ponovo dalje u programu samo što sad ispitujemo umjesto broja 2 broj 1 „jedna kuna“.

Postupak za „5 kuna“ je također isti kao i za prethodna dva ispitivanja samo sada za broj 5.

Ovaj program se izvodi na micro:bitu koji detektira kovanice od 1 kune.

Na početku programa definiramo RADIO GRUPU „1“ radi komunikacije sa središnjim
micro:bitom.

U naredbi FOREVER definiramo da se na displeju prikazuje broj 1 radi lakšeg korištenja. Zatim pozovemo naredbu ON SHAKE iz skupine naredbi INPUT.

Promijenimo u izborniku ON SHAKE naredbe da ispituje promjenu u gravitacijskoj sili „3g“.

Ukoliko micro:bit detektira promjenu u nagibu ili položaju po gravitacijskoj sili šalje radio vezom središnjem micro:bitu broj 1 kao informaciju da je registrirana nova 1 kuna unutar pametne kasice.

Kao potvrda korisniku o zaprimljenoj kuni na displeju se prikaže kratko znak za viđeno

Ovaj program se izvodi na micro:bitu koji detektira kovanice od 2 kune.

Na početku programa definiramo RADIO GRUPU „1“ radi komunikacije sa središnjim micro:bitom.
U naredbi FOREVER definiramo da se na displeju prikazuje broj 2 radi lakšeg korištenja.

Zatim pozovemo naredbu ON SHAKE iz skupine naredbi INPUT. Promijenimo u izborniku ON SHAKE naredbe da ispituje promjenu u gravitacijskoj sili „3g“.

Ukoliko micro:bit detektira promjenu u nagibu ili položaju po gravitacijskoj sili šalje radio vezom središnjem micro:bitu broj 2 kao informaciju da je registrirana nova kovanica od 2 kune unutar pametne kasice.

Kao potvrda korisniku o zaprimljenoj kuni na displeju se prikaže kratko znak za viđeno.

Ovaj program se izvodi na micro:bitu koji detektira kovanice od 5 kuna.

Na početku programa definiramo RADIO GRUPU „1“ radi komunikacije sa središnjim
micro:bitom. U naredbi FOREVER definiramo da se na displeju prikazuje broj 5 radi lakšeg
korištenja.

Zatim pozovemo naredbu ON SHAKE iz skupine naredbi INPUT. Promijenimo u izborniku ON SHAKE naredbe da ispituje promjenu u gravitacijskoj sili „3g“.

Ukoliko micro:bit detektira promjenu u nagibu ili položaju po gravitacijskoj sili šalje radio vezom središnjem micro:bitu broj 5 kao informaciju da je registrirana nova kovanica od 5 kuna unutar pametne kasice.

Kao potvrda korisniku o zaprimljenoj kuni na displeju se prikaže kratko znak za viđeno.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 3. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 4. micro:bit je ovdje.

 

Autori

Projekt su izradili Josip Stepinac, Ivor Krstulović i Roko Jurić uz mentorstvo Joze Pivca iz Udruge za robotiku “Inovatic”.

Drugi projekti