Pametna kasica

Osnovna škola Orehovica

U ovom projektu napravit ćemo pametnu kasicu koja će nas obavještavati o količini novca kojeg smo uštedjeli. Uloga micro:bita će biti svakodnevno izračunavanje ušteđenog novca.

Priprema opreme

Za izradu projekta potrebna je jedna kasica koja može biti napravljena od bilo kojeg materijala, dvije „krokodilke“, micro:bit i kovanice od 1, 2 i 5 kuna.

Na kasici je potrebno izbušiti dvije rupe koje će omogućiti da se „krokodilke“ spoje s ulaznim djelom kroz koji ubacujemo novac i micro:bitom.

S unutarnje strane poklopca kasice potrebno je zalijepiti jedan dio „krokodilki“ dok se drugi dio spaja na micro:bit.

Programiranje

Na samom početku potrebno je postaviti početne varijable. Varijabla kasica=0 postavlja stanje kasice na iznos 0 kn, dok varijabla kovanica=0 označava koju kovanicu želimo ubaciti u kasicu.

Unutar naredbe pritisni tipku B postavljamo varijablu kovanica te svakim pritiskom na tipku povećavamo stanje varijable za 1.

Forever petlju koristimo za odabir kovanica koje želimo ubaciti. Pauzom od 100 ms sprječavamo dvostruku promjenu kovanice, dok if then upitom provjeravamo odabranu kovanicu.

Ako tipka B pritisnemo 2 puta varijabla kovanica iznosit će 2. If then upit provjerit će stanje varijable kovanica i odabrati 2 kune.

Ako je stanje kovanice veće od 3 resetiramo njezino stanje na 0 jer najveća moguća vrijednost kovanice iznosi 5 kuna.

Naredbom pritisni pin P0 dodavat ćemo vrijednosti varijabli kasica. Ako je varijabla kovanica jednaka 3, varijabla kasica uvećat će svoj iznos za 5 kuna.

Kako bismo to provjerili koristimo logičku naredbu if then koja provjerava stanje kovanice i dodaje zadanu vrijednost varijabli kasica.

Kako bi mogli provjeriti staje unutar kasice naredbom pritisni tipku A pokrenut ćemo naredbu pokaži broj varijable kasica.

Da bismo mogli kasicu vratili na prvobitno stanje koristit ćemo se narednom pritisni tipku A+B unutar koje postavljamo varijablu kasica na nulu.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za micro:bit je ovdje.

 

Autori

Projekt su izradili Melanie Horvat i Tin Plaftak uz mentorstvo Ivane Poljak iz OŠ Orehovica.

Drugi projekti