Pametna kasica za štednju sa digitalnim ključem

Udruga korisnika bežićnih sustava Beli Manastir Wireless

Djecu bismo od malih nogu trebali naučiti kako štedjeti novac i na koji način ga je najbolje rasporediti.
Te smo na radionicama smislili program kako djecu upotrebom mikro:bita i dodataka, naučiti kako bolje znati gospodariti vlastitim financijama.
Zato smo se u konačnici i odlučili napraviti našu viziju dječje štednje koristeći mikro:bit. Svakako djecu treba naučiti i kako nije mudro odmah potrošiti sav novac koji dobiju ili zarade kroz npr.sitne kućanske poslove kojima se potiče i odgovornost prema poslovnim i radnim navikama. Zato je bitno štedjeti jer tko štedi marljivo, uvijek svega ima – poznata je mudrost

Jedan od zanimljivih primjera poticanja na šednju koji smo na radionicama objasnili je i da ako je dijete poželjelo novi dodatak za mikro:bit za nove projekte koje pripremamo u budućnosti, a nema dovoljno novca da je kupi, treba svakako početi štedjeti novac kojim će si moći ispuniti tu želju i tako sudjelovati u projektima. Čim prikupi dovoljnu količinu potrebnih novaca, roditelji trebaju odvedesti dijete u trgovinu neka si kupi željeni dodatak mikro:bitu.

Takvo iskustvo ponukat će ga nastavi štedjeti za neke nove projekte i shvatit će da je
štednja zapravo super stvar! Važno je za dijete da zna gdje se nalazi njegov novac kao i njegov točan iznos. Zato smo se odlučili napraviti pametnu kasicu. Također smo na radionicama u računalu ali može poslužiti i kakva bilježnica,počeli voditi zabilješke o količini novca koji se prikuplja u svojoj kasici a za cilj ,kupovanje novog senzora za mikrobit za jedan novi projekt u budućnost koji spremamo.

Jer tako će djeca ujedno moći pratiti u kojem vremenskom periodu su uspjeli prikupiti
određenu svotu novca. Što je djeci vrlo poučno iskustvo.
Također smo upoznali djecu na radionicama sa svim prednostima koje im donosi štednja.

Pokušali smo im otkriti i što je to kamata i kako njegovi oročeni novčići(ako su u banci) zahvaljujući kamati s vremenom mogu sami od sebe narasti. Zaključak kojim smo se vodili je da kada djete upozna sve blagodati štednje, neće zapravo poželjeti potrošiti sav novac na nepotrebnu dnevnu potrošnju, već će stalno paziti da mu nešto ostane za kasici,a kroz štednju u njoj, da si kupuje dodatke za mikro:bit te time sudjeluje u novim projektima koje smo pripremili.

Video snimka

Priprema opreme

Pošto smo na predhodnoj radionici izradili od drveta kutijicu koja će nam predstavljati kasicu za štednju, na njoj smo izbušili rupice za vijke koji drže zatvarač kutijice.

Nakon toga smo izrezali i pripremili kebel odgovarajuće dužine te ga na odgovarajuća potrebna mjesta montirali na kutiju.

U ovom koraku na kasicu za štednju montiramo gornji dio zatvarača za kutiju u kojoj je žica koja simulira otvoreni i zatvoreni krug,koji će nam trebati kod otvaranja poklopca kutije da sinalizira mikro:bitu prekid kruga a time i oglasi alarm.

Parelelno smo u grupi pripremili sve potrebno za spajanje mikro:bita i zvučnika koji će nam signalizirati na nedozvoljeno otvorenu kutijicu.

Nakon što smo ispod kutijice provukli i pričvrstili žicu,spojili smo zvučnik sa mikro:bitom koji se spaja na spoj mikro:bita označen sa 1 i drugi dio na spoj označen sa GND.

Da bih ispravno nam signalizirala kada je prekinut krug a time i nedozvoljeno otvorena kasica za štednju.

Na kraju smo spojili mikro bit sa kasicom za štednju na spoju sa brojem 0 i drugu žicu na spojem GND.

A sve da bih se mikro:bitu slao signal da je spoj prekinut tj.da je neovlašteno otvorena kasica za štednju a time i mikrobit poslao signal zvučniku da oglasi zvučni signal alarma.

Nakon što smo sve spojili po nacrtu i projektu.

Isprobali smo kao što se i na priloženomvideu može vidjeti. mKasicu za štednju možemo otvoriti neovlašteno i tada se oglašava zaštitni alarm ili pomoću ključa koji smo isprogramirali i on se koristi tako da se tipka A na mikro:bitu koristi za unos prve znamenke i tipka B za unos druge znamenke te se nakon toga pritisnu zajedno A i B tipke za potvrdu unosa šifre.

Nakon toga kao što se vidi na slici kasica za štednju je ovlaštena za otvaranje.Stavljanje štednje ili vađenje štadnje kada je to potrebno.

Programiranje

U prvom koraku programskog dijela prijekta smo napravili da naša kasica za štednju se oglašava alarmom svaki puta kada su noevlašteno otvorena vrata kasice.

Time onemogućavamo otvaranje i najbitnije čuvamo njen sadržaj-štednju.

U nastavku smo se pozabavili mogućnošću i potrebi da možemo uzeti sadržaj kasiceštednju ili u nju staviti novu štednju.Te da nam se alarm u tome slučaju ne oglašava.

To smo napravili tako što smo programski dodali način koji onemogučava pokretanje alarma pomoću sigurnosne zaporke koju unosimo preko mikro:bita.

Nakon toga smo u program postavili sigurnosnu zaporku (lozinku) s 2 broja.

Alarm se gasi i dozvoljava otvaranje štedne kasice tako što smo u program dodali mogućnost pritiska tipke A za unos prvog broja i tipke B za unos drugog zadanog broja sigurnosne zaporke.

Na kraju smo u programskom dijelu projekta dodali i opciju provjere ispravnosti zadane sigurnosne zaporke istovremenim pritiskom na obje tipke mikro:bita A i B.

Nakon ispravno unešene sigurnosne zaporke alarm će biti ugašen te će se na mikro:bitu pojeviti kvačica kao poruka da je otvaranje kasice za štednju sigurno.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za micro:bit je ovdje.

 

Autori

Projekt su izradili Dorotea Taslidžić, Luka Gašić i Bruno Taslidžić uz mentorstvo Daniela Taslidžića iz Udruge korisnika bežićnih sustava Beli Manastir Wireless.

Drugi projekti