Pametna kasica-prasica

Gimnazija Požega

Kasica ima svrhu pametne štednje u smislu da korisnik uvijek zna koliko je točno novca uštedio.

Kasica prima ISKLJUČIVO kovanice u iznosima 20 i 50 lipa, te 1, 2 i 5 kuna.

Micro:bit se koristi kao mirkoračunalo koje očitava kovanice koje su ušle i ispisuje trenutno stanje u kasici.

Priprema opreme

Proučiti sliku sa starne. Sve mjere u projektu su iskazane u milimetrima osim označenih.

Potreban materijal i pribor:

1. karton 26x8 cm
2. karton 50x32 cm
3. olovka
4. skalpel
5. ljepilo (pištolj za plastiku)

Postupak:
1. Konstruirati crteže sa slike na karton.
2. Pune roze linije izrezati skalpelom, a izcrtkane izrezati samo polovicu debljine
kartone sa strane na kojoj se crta nalazi.
3. Na karton “sito” je potrebno nadodati dva pravokutna trokutasta kartona dimenzija
77x212x226 mm (pravi kut je između stranica duljine 77 i 212 mm) kao na slici Korak_1
4. sklopiti i zalijepiti karton “kutija” (savijanje izvoditi preko ne prerezane polovice
kartona. Potrebno je dobiti kvadar bez jedne stranice)

Potreban materijal i pribor:
1. karton 26x3.5 cm, i manji kartončići (6) (minimalno 3,5x2 cm)
2. aluminijska folija
3. deset žica (male/female ili female/female konektori)
4. olovka
5. skalpel
6. ljepilo (pištolj za plastiku)

Postupak:
1. Na karton prenijeti mjere sa slike 1 označene “sito”. Dio kotiran mjerama 260
i 35
2. Izrezati samo rubove, a linije označene crvenom, precrtati
3. Izrezati šest pravokutnih trokuta dimenzija 35x12x33 mm (pravi kut između stranica
33 i 12)
4. Zalijepiti kartončićee na veliki karton kao na slici 2, (IZMJENA – greška na
slici): potrebno rotirati stranicu trokuta koja se lijepi za 180 stupnjeva po uputi strelica)
5. Izrezati aluminijsku foliju i presavinuti ju nekoliko puta da bi se dobio oblik kao na
slici 2 (10 kom)
6. Na svaki komad aluminijske folije pričvrstiti jedan kraj žice (skinuti plastični konektor
i izolaciju) tako da ženski kraj ostane slobodan
7. Zalijepiti al. foliju kao na slici 2

Potreban materijal i pribor:
1. prethodno napravljeno “sito” i “kutija”, te dio s al. folijom
2. ljepilo (pištolj za plastiku)

Postupak:
1. Detaljno proučiti sliku 3
2. Zalijepiti dio napravljen u koraku 2 na dio “sito” kao na slici 3
3. Po želji dodati kosinu radi lakšeg vađenja novca iz kasice (dimenzija kosine sa slike:
225x100 mm)
4. Umetnuti dio “sito” kao poklopac dijelu “kutija” i zalijepiti (slika 3, desno)

Potreban materijal i pribor:
1. jedan Micro:bit
2. jedan microbit edge connector breakout board
3. manji komad kartona (min. 40x120 mm)
4. skalpel
5. pištolj za plastiku

Postupak:
1. Izrezati karton 40x120 mm, i preko dužeg dijela presavinuti na 2 i 10 cm od lijevog
ruba
2. Napraviti rupu u kartonu za microbit edge connector breakout board i zalijepiti u
kutiju tako da se micro:bit lijepo vidi kroz otvor
3. Spojiti žice na micro:bit!
na pin 12 spojiti žicu s otvora za 5 kn,
na pin 13 spojiti žicu s otvora za 2 kn,
na pin 14 spojiti žicu s otvora za 1 kn,
na pin 15 spojiti žicu s otvora za 50 lp,
na pin 16 spojiti žicu s otvora za 20 lp.
Preostale žice spojiti na pin 3.3V
4. Zalijepiti posljednju stranicu “kutije” kako bi se sakrile žice i ostatak unutrašnjosti
kasice
5. Po želji dekorirati kasicu 🙂

Programiranje

Program pri pokretanju micro:bita definiraju se varijable i pinovi na kojima se nalaze naši senzori (aluminijske folije).

Na LED zaslon se ispisuje slika kuće nakon što program odradi sve početne korake.

Izolirani dio programa su gumb A i B.

Pritiskom na gumb A, micro:bit ce ponoviti posljednji ispis stanja novca u kasici.

Pritiskom gumba B suma novca se biti postavljena na 0.

U prvom dijelu glavog programa očitavaju se vrijednosti na pinovima od 12 do 16. Npr. ako kovanica od 2 kn prođe preko al. folije zatvorit ce strujni krug na pinu 13, tj na pinu 13 ce napon skociti na 3.3V i micro:bit ocitava digitalno stanje 1.

Zatim se provjerava svaki pin posebno je li došlo do kakve promjene u digitalnim očitanjima.

Ako je, na glavnu varijablu sume novca dodaje se iznos koji odgovara vrijednosti očitane kovanice. Svo sortiranje kovanica se odrađuje mehanički preko njihove veličine na “situ”. Pauza od 200 milisekundi dovoljna je da kovanica sklizne preko senzora kako se ista ne bi očitala 2 puta.

Drugi dio gavnog programa prvo provjerava ima li promjene u sumi novca u kasici. Ako ima onda tu cjelobrojnu sumu pretvara u tekst pomoću matematičkih operacija i deset if logičkih funkcija (jedan if za jednu znamenku).

Nakon što promijeni varijablu text u novo stanje u kasici ispisuje ju klizno na LED zaslonu micro:bita.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

Kasica prima ISKLJUČIVO kovanice u iznosima 20 i 50 lipa, te 1, 2 i 5 kuna. U suprotnom ispisane vrijednosti neće biti točne!

Autori

Projekt su izradili Ivor Kakuk i Karlo Čuljak uz mentorstvo Sanje Grabusin iz Gimnazije Požega.

Drugi projekti