Pametan hladnjak

Primajte obavijesti na vaš mobilni uređaj ako su vaša vrata hladnjaka ostala otvorena predugo!

Preporuka je da bi vaš hladnjak trebao biti postavljen između 4 do 5 stupnjeva celzijusa. Ukoliko se temperatura povisi iznad ove temperature tijekom duljeg vremenskog razdoblja, hrana se može pokvariti. Spriječimo da se ovo dogodi s littleBits pametnim krugom za hladnjak.

Sada će vaš hladnjak komunicirati s vama kada se to dogodi, tako da vam se hrana neće pokvariti!

Za ovaj će vam projekt biti potrebni sljedeći moduli: modul za napajanje, temperaturni senzor, number modul, treshold modul i cloudBit modul.

Kako radi ovaj naš projekt: kada god temperaturni senzor očita vrijednost iznad neke određene vrijednosti koju smo odredili sa treshold modulom tada šalje signal cloudbit-u.

Korak 1: Prvo što moramo učiniti je podesiti treshold modul. Kako bi to učinili, spojiti ćemo na modul za napajanje cloudbit modul, zatim treshold modul i number modul ili možemo iskoristiti i LED diodu. Treshhold modul podesite skroz na najnižu vrijednost te pričekajte da zelena lampica na cloudbit modulu prestane treperiti.

Korak 2: Kada se cloudbit spojio na Internet izaberemo taj bit na Cloud Control stranici (http://control.littlebitscloud.cc/) te odemo na prozor gdje se nalazi klizač. Želimo postaviti klizač na vrijednost 5 jer to nam je temperatura koju želimo podesiti ukoliko temperatura slučajno premaši tu vrijednost. Podesimo vrijednost klizača na 5 te podešavajte treshold modul prema gore dok se LED lampica ne ugasi.

Napomena: ukoliko koristite number modul tada će on očitavati vrijednost 99 te će onda pasti na 0 (nulu).

Sada kada je treshold modul podešen, ako vrijednost, tj. temperatura prijeđe preko 5 stupnjeva, on će signalizirati cloudBit-u.

Kreirajmo sada recept kako bi nam dolazila poruka ukoliko ostavimo vrata hladnjaka otvorenim.

Napomena: Potrebno je na stranici https://ifttt.com/ kreirati profil ako već niste.

Korak 3: Recept izgleda u obliku: ifTHISthenTHAT gdje ćemo za THIS izabrati sa popisa LITTLEBITS modul, a za THAT neku od SMS aplikacija koja će poslati poruku na naš mobilni uređaj.

Preko stranice za kreiranje recepata kliknimo na opciju NEW APPLET.

Kliknite na +THIS te u tražilicu upišite LITTLEBITS te ga odaberite, a pod CHOOSE TRIGGER izaberite TURNED ON, a u sljedećem prozoru izaberite vaš cloud modul.

Kliknite na sliku za bolji pregled koraka.

Korak 4: Sada je potrebno u receptu za +THAT pronaći aplikaciju za slanje SMS-a.

Upišite u tražilicu SMS te izaberite željenu aplikaciju

(Napomena: mi smo sa popisa izabrali prvu zelenu ikonu aplikacije za SMS.)

Kliknite na sliku za bolji pregled koraka.

Korak 5: U prozoru CHOOSE ACTION izaberite SEND ME AN SMS te u sljedećem koraku napišite poruku koju želite da vam aplikacija pošalje na vaš mobilni uređaj (npr. Vrata hladnjaka su otvorena. Brzo ih otiđi zatvoriti.).

U zadnjem prozoru koji vam se pojavi potvrdite vaš mobilni broj uređaja te kliknite na gumb FINISH.

Kliknite na sliku za bolji pregled koraka.


Vaš izrađen projekt sada možete staviti na vrata hladnjaka.

Na projektu su radili učenici: Jakov Medvidović i Špiro Uvodić

Mentor: Danijel Forjan, učitelj informatike