Internet of Things - Arduino

Serial monitor

Pali-gasi diode sa serijskim naredba

 Što ćemo naučiti:

Napisati program pomoću kojeg možemo paliti i gasiti diodu sa serijskim naredbama

Zadatak

Spojite jednu svjetleću diodu na izvod broj (6) Arduina i napravite program koji će upravljati svjetlećom diodom tako da se slanjem broja jedan preko serial monitora pali dioda, slanjem nula gasi.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

verzija 1

Pogledajte ostale materijale sa serijskim monitorom