Pametna kuća ili kuća budućnosti

Izrada pametne kuće- OŠ Budrovci

Pametna kuća

Pametna kuća ili kuća budućnosti je spoj modernog s tradicionalnim. Podrazumijeva korištenje napredne tehnologije kao što su razni senzori za očitavanje parametara iz našeg okruženja. Tako u pametnoj kući možemo koristiti senzore za očitanje temperature, svjetla, potrošnju struje te druge senzore koji mogu utjecati na naš život. Mogu nam omogućiti brže obavljanje određenih poslova, smanjivanje troškova života, odnosno uštedu resursa koje inače možemo koristiti u većoj mjeri.

Naša pametna kuća će nam omogućiti jednostavniji život, brže obavljanje nekih manjih aktivnosti, povećati točnost i smanjiti mogućnost zaboravljanja određenih zadataka koje moramo obaviti.

 

 

Postavljanje senzora u niz, pametna kuća

Izrada projekta

Ovim tekstom ćemo opisati kako se može planirati, implementirati i koristiti pametna kuća. Napravit ćemo plan koji ćemo kroz nekoliko dokumenata predstaviti i objasniti koju su ciljevi korištenja tehnologije u kući. Koraci u izradi pametne kuće:

 1. Planiranje
 2. Implementacija
 3. Analiza

 

Slika uz tekst prikazuje kako se pomoću web aplikacije može implementirati sustav. Potrebno je registrirati se s kompletom senzora na web stranicu http://littlebits.cc/cloudstart. Nakon registracije, potrebno je spojiti senzore i započeti pripremu kroz nekoliko koraka. Priprema se prati pomoću uputa u kojima je opisano koje senzore treba spojiti i kako pratiti jesu li uspješno povezani. Pratimo samo lampice koje se nalaze na senzorioma i koje moraju u određenom trenutku biti uključene.

Koraci u rješavanju zadataka

Zadaci za pametnu kuću:

 1. Programirati svjetlo da se isključi ako nema pokreta
 2. Programirati budilicu da vas probudi u određeno vrijeme
 3. Uključiti grijanje ako je temperatura niža od poželjne
 4. Dolaskom pred ulazna vrata ona se otvaraju
 5. Grijanje vode paralelno sa buđenjem
 6. Regulacija osvjetljenja prostorija u skladu sa vanjskim osvjetljenjem
 7. Slanje sms-poruke u slučaju uključivanja alarma
 8. Puštanje glazbe u slučaju dolaska gostiju

Prednosti korištenja tehnologije sa senzorima:

 1. Jednostavnije je npr. da vam se osvjetljenje samo regulira u skladu s vanjskim svijetlom nego da morate ručno.
 2. Može se dogoditi da ste u bučnom okruženju i da ne znate da imate goste, a ovako će vas sustav obavijestiti
 3. Radnje će se brže obaviti jer imamo manje šanse da ćemo zaboraviti, ali ako i zaboravimo sustav će to za nas napraviti
 4. Ako sustav sam priguši svijetla uštedjeti ćemo struje smanjuje se potrošnja električne energije i također i naši računi

Nedostatci korištenje tehnologije sa senzorima:

 1. Ako smo pod stalnim utjecajem negativnog zračenje, zdravlje će nam se pogoršati
 2. Manje ćemo se kretati zato što sustav sve radi za nas
 3. Ako sustav zakaže, a mi mislimo da on radi poslove za nas kao npr. probudi nas ujutro u 7h a on zakaže moglo bi biti problema

Senzori koje ćemo koristiti u projektu:

 1. senzor za detekciju razine osvjetljenja
 2. senzor za temperaturu
 3. sklop za regulaciju temperature i osvjetljenja u prostoriji
 4. slanje poruka u situacijama kada su zadovoljeni uvjeti

Upute u Word dokumentu s koracima od testiranja do konačnog rješenja se nalaze na sljedećoj poveznici: http://laboratorij.e-ucenje.org/zadaci_robotika/.