Održavanje kvalitete zraka na farmi

Koprivnički poduzetnik d.o.o.

Održavanje kvalitete i kakvoće zraka na farmi. Ovaj projekt možemo uvelike primijeniti na farmi krava jer znamo da krave proizvode veliki udio stakleničkih plinova. Jedan od tih plinova je metan koji s ovim senzorom možemo detektirati. Kad se u prostoriji farme ovaj plin nakupi senzor ga detektira te šalje signal na ventilator koji prozračuje cijelu prostoriju tako dugo dok se kvaliteta zraka ne ustabili. isto tako ovaj senzor detektira ostale plinove + dim.

Izrada projekta

Fotografija cjelokupnog projekta.

Shema projekta

Spojiti projekt kao na shemi, samo umjesto crvene svjetleće diode spojimo ventilator.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

int ventilator= 8;
int Led = 7;
int buzzer = 6;
int smokeA0 = A2;
// Your threshold value
int sensorThres = 200;

void setup() {
 pinMode(ventilator, OUTPUT);
 pinMode(Led, OUTPUT);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
 pinMode(smokeA0, INPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 int analogSensor = analogRead(smokeA0);

 Serial.print("Pin A0: ");
 Serial.println(analogSensor);
 // Checks if it has reached the threshold value
 if (analogSensor > sensorThres)
 {
  digitalWrite(ventilator, HIGH);
  digitalWrite(Led, LOW);
  tone(buzzer, 1000, 200);
 }
 else
 {
  digitalWrite(ventilator, LOW);
  digitalWrite(Led, HIGH);
  noTone(buzzer);
 }
 delay(100);
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Luka Kovač, Edi Čizmak i Petar Šegović uz mentorstvo Antonia Janacha iz Koprivnički poduzetnik d.o.o..

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti