Njega pilića

Udruga informatičara Požeško - slavonske županije

Projekt je namijenjen za uzgoj malih pilića. Može se koristiti u seoskim gospodarstvima. Malim pilićima potrebna je toplina. U prvim danima života pilićima najbolje odgovara toplina od 32-35° C koja se kasnije, kako pilići rastu i pernate, postepeno sve više smanjuje. Kad žarulje gore, one će dovoljno zagrijati zrak da se pilići dobro osjećaju. Ako je prevruće, smanjimo jačinu žarulja. Uz pomoć mobitela korištenjem programa blynk , a u njemu vertikalni slajder reguliramo jačinu žarulja. Možemo biti u blizini, npr. kuća ili u nekom udaljenom gradu.

Video snimka

Izrada projekta

Spojili smo tri lampice paralelno na pločicu Arduino.

Koristili smo vertikalni slider u aplikaciji blynk za regulaciju jačine lampica.

Napravili smo maketu kućice za njegu pilića.

Mobilna aplikacija

Koristili smo vertikalni slider za regulaciju jačine lampica.

Shema projekta

Shema prikazuje završnu verziju našeg rada. Tri paralelno spojene lampice predstavljaju tri grijalice koje će se uključivati/isključivati preko mobitela.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

int LedCrvena = 6;
int LedZuta = 7;
int LedZelena = 8;

void setup() {
 pinMode(LedCrvena, OUTPUT);   //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
 pinMode(LedZuta, OUTPUT);    //postavi izvod LedZuta (7) kao izlazni
 pinMode(LedZelena, OUTPUT);   //postavi izvod LedZelena (8) kao izlazni
}

void loop() {
 //svijetli crveno 3 sekunde
 digitalWrite(LedCrvena, HIGH); //uključi crveno svijetlo
 digitalWrite(LedZuta, HIGH);   //isključi žuto svijetlo
 digitalWrite(LedZelena, HIGH);  //isključi zeleno svijetlo
}


Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

#define BLYNK_PRINT /*

#define BLYNK_PRINT SerialUSB


#include 
#include 
#include 

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = " 7723780d6b80496aa2b5ee6fac9d3c14";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "AndroidAP";
char pass[] = "evtw5768";

void setup()
{
 // Debug console
 SerialUSB.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 // You can inject your own code or combine it with other sketches.
 // Check other examples on how to communicate with Blynk. Remember
 // to avoid delay() function!
}


Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Dino Milevoj i Jure Miličević uz mentorstvo Ljiljane Miletić iz Udruge informatičara Požeško – slavonske županije.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti