Informatika i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

Naredbe repeat i forever

Izradite programe koji će  pokazati na koji način radi naredba repeat i naredba forever. Pritiskom na tipku A na micro:bitu program zadani broj puta izmjenjuje sličice pomoću naredbe za ponavljanje (naredba repeat).

Koristeći naredbu forever, izradit ćete animaciju čovječuljka koji diže i spušta ruke. Program radi tako da kad se uključi micro:bit, na ekranu se prikazuje animacija. Pri korištenju naredbe forever, nije potrebno pritisnuti niti jedan gumb, već se izmjena sličica izvršava dok god micro:bit ima izvor električne energije.

Korištenje s učenicima

Predmet  Informatika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Uporaba naredbe za ponavljanje
 Tema Naredba za ponavljanje
Ključne riječi naredba repeat
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U videu je pokazano kako učenici mogu upoznati naredbu za ponavljanje – repeat. Kako bi lakše razlikovali naredbu repeat, uspoređujemo je s naredbom forever. Učenici mogu modificirati program za prikaz animacije, crtanje likova ili rješavanje nekih kompleksnijih zadataka.
Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati:

  • Na redovnoj nastavi – pri obradi novog nastavnog sadržaja, kao zadatak za vježbu.
  • Samostalno kod kuće  – učenici samostalno mijenjaju program pri tome istražujući mogućnosti micro:bita.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Naredba repeat – uvod

Izradimo programe koji će nam pokazati na koji način radi naredba repeat i naredba forever.

Pritiskom na tipku A na micro:bitu program zadani broj puta izmjenjuje sličice pomoću naredbe za ponavljanje (naredba repeat).

Program se izrađuje u Micro:bit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Iz skupine Input izaberemo on button A pressed naredbu.

Korak 2

Iz skupine Loops odaberite naredbu repeat 4 times  i umetnite je unutar naredbe on button A pressed.

Korak 3

Iz grupe Basic odaberemo naredbu show icon i umetnemo je unutar naredbe repeat. Pomoću te naredbe prikazat ćemo određenu sličicu koju će micro:bit prikazati 4 puta.

Korak 4

Klikom na strelicu pored sličice srca u naredbi show icon odaberite sličicu smješka.

Korak 5

Koristit ćemo naredbu Duplicate kako bismo kopirali naredbu show icon. Pritisnite desnu tipku miša na naredbi show icon i odaberite naredbu Duplicate iz izbornika.

Dobivenu kopiju umetnite unutar naredbe repeat, odmah ispod naredbe show icon.

Korak 6

Sada klikom miša na strelicu pored sličice smješka odaberite sličicu s tužnim licem.

Program je gotov i 4 puta će izmjenjivati sličice sretnog i tužnog emotikona.

Gotov program

Naredba forever – uvod 

Koristeći naredbu forever, izradit ćemo animaciju čovječuljka koji diže i spušta ruke. Naučit ćemo i koristiti opciju dupliciranja.

Program treba raditi tako da:

  • kad se uključi micro:bit, na ekranu se prikazuje animacija,
  • pri korištenju naredbe forever, nije potrebno pritisnuti niti jedan gumb, već se izmjena sličica izvršava dok god micro:bit ima izvor električne energije.

Korak 1

Ako već nije na radnoj površini editora, tada iz skupine Basic odaberite naredbu forever.

Korak 2

Također iz skupine Basic odaberite naredbu show leds i umetnite unutar naredbe forever.

Korak 3

Pritiskom lijeve tipke miša na polje koje predstavlja led lampicu u naredbi show leds lampica će postati crvena. To znači da ste je uključili. Nacrtajte tako sljedeći lik.

Korak 4

Pritiskom desne tipke miša na naredbu show leds odaberite naredbu Duplicate iz izbornika.

Postavite je ispod prve naredbe show leds.

Učinite sljedeće izmjene kao na slici ispod.

Korak 5

Ponovno duplicirajte naredbu show leds koju ste maloprije uređivali te učinite izmjene kao na slici.

Korak 6

Sada duplicirajte drugu naredbu show leds i dodajte je na kraju (dobit ćemo animaciju čovječuljka koji diže i spušta ruke).

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.