Mjerenje nagiba

crtanje akceleracije po osi x

Pogledajmo kako micro:bit prepoznaje nagib

4.9.2017.

Sada ćemo iskoristiti micro:bitovu sposobnost prepoznavanja nagiba da pomoću grafikona prikažemo koliko je uređaj nagnut u lijevu ili desnu stranu, dakle po osi x.

Tekstualne i slikovne upute

Radimo u Makecode editoru. (link: https://makecode.microbit.org).

Ostavimo na radnoj ploči samo blok forever. U njega dovucimo blok plot bar graph iz grupe naredbi Led.

 

Iz grupe naredbi input odaberemo acceleration i stavimo unutar plot bar graph bloka:

Za maksimalnu vrijednost očitanja postavimo 1096.

Program spremimo i isprobamo.
Isprobajte različite maksimalne vrijednosti očitanja i uočite razlike u prikazu.

Drugi micro:bit projekti