Pucni prstima i doznaj temperaturu zraka!

Termometar aktiviran zvučnim signalom

Termometar aktiviran zvučnim signalom

Ovaj uređaj služi za mjerenje temerature u prostoru u kojemu se nalazi, a pokreće se uz pomoć zvuka. Može se koristiti u svakom dijelu kuće, na terasi ili vani, no potrebno je da je uvijek prikopčan na izvor napajanja.

Naš uređaj za mjerenje temperature

Opis rada uređaja

Na zvučni signal (pucketanje prstiju, povik i sl.) aktivirat će se lampica koja označava da uređaj radi. Ujedno će se pokrenuti i mjerač temperature čija će se izlazna vrijednost pokazati na brojčanom pokazivaču.

Nakon desetak sekundi, uređaj će prijeći u stanje mirovanja do idućeg zvučnog signala. Lampica će se ugasiti, a pokazivač će pokazivati 00.

Temperatura se prikazuje u °C jer je to uobičajeno kod nas.

Naš termometar - pogled iznutra

Potrebni elementi:

  • kabel za napajanje
  • p3 usb power
  • i20 sound trigger
  • o14 bright led
  • i12 temperature sensor
  • o21 number
Potrebni dijelovi za ovaj termometar

Redoslijed spajanja

Prvi element je (p3) usb power. On služi za napajanje cijelog uređaja.

Na njega se spaja (i20) sound trigger. On će detektirati kad pucnemo prstima i dati signal za aktiviranje ostalih komponenti.

Iza njega ide (o14) bright led. On daje svjetlosni signal da je uređaj aktiviran.

Zatim dolazi (i12) temperature sensor. To je glavna komponenta koja mjeri temperaturu i određuje koju vrijednost treba prikazati.

Na kraju je (o21) number. Ovdje se vidi kolika je temperatura.

Dijelovi za termometar složeni po redu za spajanje

Prijedlog nadogradnje

Preporučljivo je ovaj uređaj montirati na pločicu radi osiguranja čvrstoće spojeva.

Također se može napraviti prikladno kućište dopadljivog dizajna.

Svi dijelovi pričvršćeni za pločicu
Naš termometar u šarenom ovitku

Autori

Paola Šuškić
Lara Ferjančić

Mentor

Aleksandra Žufić

Škola

OŠ Veli Vrh Pula

Datum

14. 11. 2016.