Je li svjetlo ili tama?

Mjerimo količinu svjetlosti

 

Svjetlost ili tama?

12.2.2017.

 

Izrađujemo mjerač svjetlosti s micro:bitom i učimo napraviti bar graf.

Svjeteleće diode na micro:bitu možemo iskoristiti kao svjetlosni senzor. Izmjerit ćemo količinu svjetlosti i prikazati ju na ekranu koristeći bar graf.

Tekstualne i slikovne upute

Nastavimo raditi u Makecode editoru (link: https://makecode.microbit.org/).

Iz LED kategorije naredbi odaberite plot bar graph naredbu. Ova naredba omogućava nam da grafički prikažemo neku veličinu na ekranu micro:bita.

 

Kako bi izmjerili količinu svjetlosti iskoristiti ćemo light level naredbu iz Input kategorije naredbi.

Light level naredbu postavite u ‘of’ argument plot bar graph naredbe. Ovdje postavljamo veličinu koju želimo prikazati na ekranu.

U ‘up to’ argument moramo postaviti maksimalnu moguću vrijednost za prikaz. Obzirom da se količina izmjerene svjetlosti na micro:bitu dobiva u rasponu od 0 do 255, ovdje ćemo upisati 255.

Prebacite program na micro:bit i rukom zaklonite svjetlost koja pada na micro:bit ili ga obasjajte svjetlom i pogledajte promjene.

Link za preuzimanje

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Drugi micro:bit projekti