Mjerač svjetlosti

Osnovna škola Orehovica

U ovom projektu izradit ćemo mjerač svjetlosti sa zvučnim upozorenjem za predugo prebivanje na jakoj svjetlosti.

Projekt je prijavljen na temu: Fizikalni pokusi uz micro:bit (dobna skupina: 6. – 8. razred OŠ).

Priprema opreme

Montiranje zvučnika na kartonsku ploču te lijepljenje čičak traka za pozicioniranje baterije i micro:bita.

Montiranje baterije i micro:bita na ploču.

Spajanje micro:bita s baterijom i zvučnikom.

Programiranje

Kako bi naš mjerač svjetlosti mogao izmjeriti jačinu svjetlosti koja dopire do njega potrebne su nam naredbe ON START i FOREVER iz BASIC kategorije.

ON START naredba izvršava se prilikom pokretanja micro:bita. Unutar ON START naredbe postavlja se SET naredba koja poprima naziv TIMER te je njezina vrijednost postavljena na 10.

Kako odbrojavanje ne bi odmah krenulo unutar naredbe ON START postavljena je još jedna SET naredba pod nazivom ODBROJAVANJE koja poprima vrijednost LOGIC varijable FALSE.

Nakon toga se pokreće FOREVER petlja koja je glavni dio programa. Koristi se kako bi stalno nadzirali jačinu svjetlosti ako je ona prisutna.

Unutar FOREVER petlje pokreće se IF naredba iz LOGIC kategorije koja utvrđuje stanje varijable TIMER te ukoliko varijabla nije zadovoljena postavlja TIMER na 10.

Ako je logička naredba zadovoljena program pokreće crtanje LED grafikona čija se ulazna vrijednost očitava sa senzora za svjetlost dok je završna vrijednost postavljena na 225.

Ako je osvijetljenost unutar zadanih granica ispisati će se poruka “Soba je dovoljno osvijetljena”, a u slučaju prejake razine osvijetljena ispisuje se “Soba je previše osvijetljena” i na zvučnik (slušalice) se reproducira visoki ton.

Nakon toga pokreće se nova logička naredba IF THEN ELSE koja služi za uključivanje odnosno isključivanje stanja varijabli. Kako bi varijabla ODBROJAVANJE poprimila vrijednost TRUE jačina svjetlosti na senzoru za svjetlost treba biti veća ili jednaka od 225.

U slučaju da je ta vrijednost manja od 225 varijabla odbrojavanje poprimit će vrijednost FALSE te zaustaviti TIMER.

Ako senzor poprima vrijednost varijable veću od 225 tada će odbrojavanje krenuti u razmaku od 1000 milisekundi na način da će TIMER svoju početnu vrijednost umanjiti za 1.

Ako je vrijednost TIMER jednaka 0 logička naredba IF THEN pokrenut će zvukovno upozorenje.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za micro:bit je ovdje.

Autori

Projekt su izradili Melanie Horvat, Tin Plaftak i Teo Varga uz mentorstvo Ivane Poljak i Zvonka Ljubića iz OŠ Orehovica.

Projekt je prijavljen na temu: Fizikalni pokusi uz micro:bit (dobna skupina: 6. – 8. razred OŠ).

Drugi projekti