MiuMau

OŠ Veli Vrh Pula

MiuMau je hranilica za mačke s ugrađenim senzorom za ispražnjenost spremnika. Kad razina hrane padne ispod zadane razine, upalit će se signalna lampica.

Video snimka

Izrada projekta

Za izradu MiuMau hranilice potrebno je:
Za spremnik:

– plastična boca

– zdjelica – karton

– ljepljiva traka
Za elektronički dio:

– eksperimentalna pločica

– 2 otpornika od 220 ohm

– LED lampica

– Arduino MKR1000

– prijenosna baterija

– žice
Korišteni alati:

– škare

– skalpel

Od plastične boce izradili smo spremnik za hranu, a od kartona kutijicu za elektronički dio.

Sve komponente smo prema shemi spojili na eksperimentalnoj pločici. Fotootpornik i LED lampica spojeni su na duže žice zato da bismo ih mogli lakše učvrstiti na spremnik.

Fotootpornik smo pričvrstili ljepljivom trakom na malo ispod polovine spremnika. Kad je spremnik pun hrane i omotan ukrasnim papirom, tada je na toj visini mračno, a kad razina hrane padne ispod tog nivoa, kroz otvor na vrhu ovitka dopire dovoljno svjetla da se pošalje signal da spremnik treba ponovno napuniti. LED lampicu smo pričvrstili na čep boce, tako da bude vidljiva iznad ovitka.

Zaštitnu kutijicu s elektronikom učvrstili smo za bocu pomoću ljepljive trake. Na slici je prikazana gotova konstrukcija na koju još samo treba dodati ukrasni ovitak.

Shema projekta

Ova shema nema puno komponenti tako da je spajanje jasno vidljivo sa slike. Fotootpornik i LED lampica spojeni su na dugačke žice zato da bismo ih mogli lakše učvrstiti na spremnik.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

/*
 Arduino program za projekt MiuMau
*/

int sensorPin = A1;  // input pin za fotootpornik; treba analogni ulaz
int ledPin = 6;    // pin za LED lampicu
int ardPin = 13;    // kontrolna lampica na Arduino pločici
int sensorValue = 0;  // varijabla za vrijednost koju daje fotootpornik

void setup() {
 // definiramo ledPin i ardPin kao izlazne pinove:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(ardPin, OUTPUT);
}

void loop() {
 // očitavamo vrijednost koju daje fotootpornik:
 sensorValue = analogRead(sensorPin);

 if(sensorValue > 800){
  // ukoliko je razina svjetla veća od 800, upalit ćemo signalnu LED lampicu
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  digitalWrite(ardPin, HIGH);
 }
 else{
  // inače ćemo ugasiti signalnu LED lampicu
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  digitalWrite(ardPin, LOW); 
 }
}

/*
 program je izrađen prema uputama na:
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInput
*/

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Patrik Rebrović i Lucija Periša uz mentorstvo Aleksandra Žufića iz OŠ Veli Vrh Pula.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti