Kako je MIS spasio Božić

Udruga MIS: Automatizirana božićna dekoracija

Uvod

Kao i svake godine Grinch se sprema zagorčati blagdansko vrijeme i uništiti božićnu čaroliju. Srećom, ove godine zahvaljujući donaciji IRIM-a udruga MIS ima rješenje za sve njegove nepodopštine. Upregnuli smo glave i osmislili božićnu dekoraciju budućnosti uklopivši IOT svijet u tradicionalnu božićnu dekoraciju.

Skica i kratki opis

Cilj ovog projekta je izraditi božićnu dekoraciju (žaruljice za bor i prigodnu glazbu) koja će se aktivirati putem interneta u trenutku kad korisnik uđe u određeno geografsko područje. U trenutku kada korisnik napusti to područje dekoracija će se ugasiti.

Materijal

LittleBits p3 usb power
LittleBits w20 cloud
LittleBits w19 split
LittleBits o18 ir transmitter
LittleBits i25 mp3 player + micro sd kartica s božićnim pjesmama
LittleBits o24 synth speaker
Električna sklopka s ir senzorom
Žaruljice za bor
Plastična kutija
Android mobitel s IFTTT (IF) aplikacijom

0. Korak – testiraje IR komunikacije sa elektičnom sklopkom

Na samome početku važno se upoznati s radom o18 IR odašiljača pa smo postavili božićnu jelku i ukrasili je žaruljicama. Spojili smo jednostavan krug LittleBits komponenti – napajanje, tipkalo i IR odašiljač.

1. Korak: povezivanje cloudBit-a

Povezali smo naš cloudBit na Internet putem čarobnjaka dostupnog na http://littlebits.cc/cloudstart. Nakon povezivanja spojili smo ga s IR odašiljačem i testirali upravljanje žaruljicama preko sučelja na http://control.littlebitscloud.cc/.

2. Korak: spajanje mp3 playera

Micro sd karticu iz mp3 playera ubacili smo u računalo i napunili je božićnim pjesmama. Izradili smo Python skriptu koja će preimenovati datoteke tako da sviraju redoslijedom istim kao i u direktoriju na računalu. Programski kod nalazi se u nastavku.

import glob, re, os

counter = 1
for filename in glob.glob(‘C:/littleBits_mp3/*.mp3’):
os.rename(filename, ‘C:/littleBits_mp3/%d.mp3’ % (counter,))
counter = counter + 1

3. Korak: automatizacija sklopa

Za automatizaciju rada sklopa koristili smo servis IFTTT (ifttt.com) i pripadajuću mobilnu aplikaciju za operativni sustav Android. Postavili smo pravilo da se LittleBits sklopu šalje signal za paljenje u trenutku kada korisnik uđe u određeno geografsko područje.

Isto tako napravili smo i drugi „recept“ koji gasi sklop u trenutku kad korisnik izlazi iz navedenog područja.

Prikaz rada

Za demonstraciju rada osmišljenog sklopa na početku videa uključene su lokacijske usluge na Android uređaju, koje su isključene na kraju videa čime se gase lampice i glazba.

Članovi Udruge MIS koji su radili na projektu:
Mihael Pristav
Matija Bujanić
Mentor:
Viktor Lazar, mag. inf.
Za bilo kakva pitanja posjetite nas na www.udruga-mis.hr ili ih pošaljite na vlazar [at] udruga-mis [tocka] hr.