Micro:tool

Osnovna škola Novi Marof

Micro:tool je digitalni multialat koji broji korake kod trčanja i mjeri temperaturu.

Projekt je prijavljen na temu: Mjerenje veličina u prirodi (dobna skupina: 1.- 5. razred OŠ)

Priprema opreme

Nakon prenošenja programa ćemo spojiti Micro:bit na bateriju radi prenosivosti.

Nakon uvoda, ako pritisnemo gumb A Micro:bit će pokazati broj koraka.

Kada trčimo, Micro:bit se trese zbog inercije i time povećava broj koraka.

Kada pritisnemo gumb B na Micro:bit-u će se prikazati temperatura micro:bit-a.

Programiranje

Da bi napravili funkciju za akcelerometar, počinjemo sa osnovnom naredbom “on start”

Program uz pomoć ova dva bloka ispisuje naziv programa i postavlja varijablu koraka na 0.

Podesili smo gumb A da pokazuje varijablu koraka.

Ulaz “tresti” smo podesili da mijenja varijablu koraka za 1.

Blok zauvijek smo podesili da zauvijek mjeri varijablu temperatura.

Gumb B smo podesili da u bilo kojem trenutku prikaže temperaturu

Završni dio

Link na preuzimanje programa za micro:bit je ovdje.

Broj koraka se može vratiti na nulu pritiskom tipke “reset” na poleđini Micro:bit-a.

Autori

Projekt su izradili Dominik Novosel i Viktor Vrtar uz mentorstvo Ivane Keretić iz OŠ Novi Marof.

Projekt je prijavljen na temu: Mjerenje veličina u prirodi (dobna skupina: 1.- 5. razred OŠ)

Drugi projekti