micro:bit & Cerić za Afriku

OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Cerić

I ove godine sudjelujemo u projektu Škole za Afriku u kojem prikupljamo sredstva za školovanje djece u Africi. Prikupljamo boce i novac.

Napravili smo kasicu u koju će učenici ubaciti novac koji doniraju. Nakon što ubace novac, na 1. micro:bitu
(BIRALICA) će odabrati koliko su kovanica ubacili u kasicu. On će taj podatak poslati 2. micro:bitu (ZBRAJALICA) koji sve unose zbraja i ispisuje ukupnu količinu novca u kasici.

Osim novca, donirati se mogu i plastične boce. Za svaku bocu unosi se u micro:bit 50 lipa.

Video snimka

Priprema opreme

Učenicima sam predstavila projekt i zajedno smo olujom ideja i kombiniranjem svega što znamo o micro:bitovima osmislili naš projekt.

Učenici su izradili kasicu. Zbog vrlo kratkog roka nismo mogli biti puno kreativniji u izradi kasice.

Osmislili smo stalak za micro:bitove i pronašli odgovarajuće mjesto u hodniku škole da bude dostupan svim učenicima.

Ostalim učenicima smo pokazali što smo osmislili i prikazali kako radi i kako se koristi.

Programiranje

Ideja je bila da jedan micro:bit bude za odabir kuna, drugi micro:bit za odabir lipa, a treći da zbraja unose s prva dva.

Ali, svega nekoliko mjeseci druženja s micro:bitom nije bilo dovoljno da uspijemo sami programirati radio vezu između micro:bitova pa smo u pomoć pozvali nastavnika Vedrana. On nam je pomogao, ali i programirao našu kasicu sa samo 2 micro:bita.

Pritiskom na tipku A bira se kovanica koja se ubacuje: 1, 2 ili 5 kuna.

Pritiskom na tipku B bira se kovanica koja se ubacuje: 10, 20 ili 50 lipa.

Pritiskom na tipke A i B odabir kovanica šalje se 2. micro:bitu.

2. micro:bit zbraja sve poslane podatke i ispisuje ukupan iznos ubačenih kovanica.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za micro:bit je ovdje.

Autori

Projekt su izradili Dunja Sente i Igor Petričević pod mentorstvom Marice Jurec iz OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Cerić.

Drugi projekti