Meaow-Fi hranilica za mačke

Udruga Pozitivni i sretni Čepin

Meaow-Fi je hranilica za mačke kojom se upravlja putem Blynk aplikacije, a koristila bi se u slučaju kada nema nikoga kod kuće kako bi se keksići za mačku ubacili u posudicu za hranjenje putem smartphone-a s udaljene lokacije.

Izrada projekta

Slika prikazuje način na koji je servo motor montiran na stalak, te način na koji je boca koja služi kao spremnik keksića pričvršćena za servo motor.

Slika prikazuje cjelokupni sklop spremnika, te moment eksperimentiranja s izbacivanjem keksića.

Slika prikazuje kompletan uređaj koji ima i zaštitnu oblogu kako bi zaštitili elektronički sklop.

Mobilna aplikacija

U Blynk aplikaciji upotrebljen je slider koji upravlja servo motorom tako da pomicanjem u jednu stranu na maksimalnu vrijednost servo okreće spremnik i ispušta keksiće u posudicu, dok se vraćanjem slidera u minimum zatvara.

Shema projekta

Shema prikazuje način na koji je servo motor spojen na mkr 1000.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Roko Dimić i Roko Jovičić uz mentorstvo Marijana Jovičića iz udruge Pozitivni i sretni Čepin.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti