Robotika

mBot

mBot – svira i svijetli

Zadatak

Nadogradite program prethodnog zadatka u kojem robot samo svira melodiju tako da se svaki put nakon pritiska na tipkalo dva puta odsvira melodija te da se pritom na robotu izmjenjuju boje LED dioda najjačim svjetlom. Svaki ton melodije neka ima svoju boju.

Rješenje

Objašnjenje

Prethodni program u kojem mBot svira melodiju pjesmice I love you nadogradili smo naredbama za svijetljenje LED dioda tako da se boje mijenjaju u skladu s tonovima. Svakom tonu je dodijeljena jedna boja, a melodija se svira dva puta (repeat 2) svaki put kad pritisnemo tipkalo (wait until on board button pressed). Dodana je i pauza od pola sekunde (wait 0.5 secs) da odijeli kraj prvog sviranja od početka drugog.

Da bi LED diod svijetlile uz svoj par tona onoliko dugo koliko taj ton traje, najprije je u programu postavljena naredba za boju LED dioda, a zatim za sviranje tona. Time smo postigli da se boje izmjenjuju u ritmu melodije.